Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Buôn Choah chos ntâu zangv kôngz lur nôngz nhôngl

11/04/2019 09:49 G4T+7

Xar Buôn Choahr (Krông Nô) muôx yangx 3.000 lênhx nênhs, hur ntơư nênhs Ê đê, M’nông, Nduôr, Zir txir yangx 60% tuôz nênhs.

Ntâu chor angr nhoz saz, kruôr đêx lo hlôngr chia chos kos laz

Iz făngz đâux tư haz muôz cxuô zangv mair moc lus uô nox uô hâuk, tsôngv box zov chênhr chos ntâu zangv kôngz lur nôngz nhôngl chia jangv pôngz viv phuôz chuô, grê muôs kôngz haz caiv tox angr uô nox… Đrul jê 1.100 ha kôngz lương thưx (blêx, poz cưs), trôngx qơư tox tsongs chos tsi tsês cxangz năng suât kôngz chos hur thangx tsangv cui hoaix haz hlôngr txangr chor angr tsơưs đêx môngl chos hoa maux xưs li tâuz đăngx, kos laz, poz cưs… muôx grê saz.  .

Poz cưs ntâu chuôz zis xair chos chia jangv pôngz viv phuôz chuô, grê muôs

Y Sơn

537
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.