Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Buôn Choăh tăm gĕh âk ntil tơm gleh nar

11/04/2019 09:49 G4T+7

Xă Buôn Choăh (Krông Nô) gĕh lơ 3.000 bu nuyh, tâm nĕ bon lan bu nong R’đe, Bu Nong, Tày, Nùng gĕh lơ 60% r’noh bu nuyh bon lan.

Âk ntŏk neh prêh, way duh nar mô tŏng dak dơi bu r’gâl gơi tăm bum chưn

Bơh đah nau pah kan nsu r’văt ăp ntil măy dŏng bư mir jan ba, bu nuyh bon lan uănh kh’lay tay tăm ăp ntil tơm gleh nar gơi trŭnh nau mô uĕh yor trôk nar mih sial, r’noh tăch n’hanh kơl bư uĕh neh… Ðah dăch tât 1.100 hec ta tơm tăm (ba, mbo), xă lĕ nchŭn n’hâm soan pah kan gơi hao tăm ân âk ntil tơm n’hanh r’gâl neh ta ntŏk mô dŏng dak tŏ gơi tăm ăp tơm r’puăl, bum chưn, bắp cải… gĕh kh’lay r’noh prăk tăch.

Mbo dơi âk r’năk bu nuyh bon lan ruăh tăm gơi bư trŭnh nau mô uĕh yor trôk nar mil siăl, r’noh prăk tăch

Y Sơn

742
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.