Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Ting Wer Ðăng nsrôih pah kan hao nau wăng sa

05/09/2021 14:42 G9T+7

Bon Ting Wer Ðăng, xă Dak Ha (Dak Glong) abaơ gĕh 337 r'năk sa, tâm 1.835 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong n'hanh Mạ gĕh 125 r'năk sa, r'noh kơp gĕh tâm 37%.

Tâm ăp năm lĕ lăn, dơi bri dak kơl âk nau kơl gơi hao nau bư mir jan ba tâm nĕ gĕh nau kan ân manh prăk, ntĭm kĩ thuật tăm, mât rong mpô mpa, ndâk nkra ngih wâl gung trong..., bu nuyh bon lan lĕ nsrôih bư mir jan ba, hao nau wăng sa tâm r'năk. Ta bon, ăp phung gĕh nau ŭch pah kan ndrel lĕ dơi ndâk njêng gĕh: phung kan gĕh nau ŭch rong ndrôk, rong sur, tăm ca phê, tiêu nâp phêt...

Abaơ, bon gĕh 1.008 hec ta neh bư mir jan ba, tâm nĕ ca phê gĕh 320 hec ta, jêh peh gĕh tâm 3 - 3,5 tân du hec ta; rlau 200 hec ta tiêu, điều, bơ play đôr 400 hec ta, rlau 90 hec ta tơm tăm gleh nar... Nau rêh bu nuyh bon lan tâm bon gĕh âk nau plăch r'gâm, r'noh r'năko-ach trŭnh ta ăp năm, gĕh n'sĭt prăk du huê bu nuyh pah kan du năm tât 30 r'keh prăk.

Kô ruanh bon K'Mbai uănh joi n'hanh mât mpray ntil nau kan, nau pah kan uĕh gơi ntĭm bu nuyh bon lan hao nau wăng sa

Ca phê tâm bon jêh peh gĕh tâm 3 - 3,5 tân du hec ta năm

Bu nuyh bon lan tâm bon tăm gĕh rlau 200 hec ta tiêu

Trường Thịnh

282
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.