Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Sar Pa tox tsongs phuôv tsangr cinh têr

13/02/2020 10:24 G2T+7

Jos Sar Pa, xar Thuận An (Đăk Mil) nhis hnuôr muôx 410 tsêr đrul yangx 2.000 tus nênhs, minhx cxưx M’nông muôx li 97%. Tangs nro jos muôx li 400 ha angr uô hnox, hur ntơư muôx 70 ha angr lax chos 2 chiv/shông, yuôr chor zos cax phê, phưx txoz haz kông lông lur hnôngz nhôngl…

Chinhr cuênx trôngx qơư, cxuô cxênhx nganhx tưz pangz pêx xinhv ntâu hur uô hnox uô hâuk xưs li: Uô ntâu cêr luôv cxeik, cê rmox nhex chia pêx xinhv môngl lus; công trinhx đêx lo đâux tư cxiv tsang pangz mangx đêx tsuôk kôngz; txaik pênhr ưu đai rchia phuôv tsangr cinh têr. Zos li, ntâu chuôz zis hur jos tưz hlang đhâu pluôs, uô lo vangx tsêr đangr pho. Sâu fênhx đrăngz ntơưv pêx xinhv hur jos lo yangx 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Pêx xinhv sâu jâuz krưr

Cax phê zos kôngz chos sâu lo nhiax tsinhv ntơưv pêx xinhv nhoz jos Sar Pa

Công trinhx pangs đêx ntơưv jos bov đamv txâus đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz

Ntu cêr hur plơưr jos Sar Pa lo luôv cxeik chia zôngx ziv tsuô pêx xinhv môngl lus

Mai Anh

314
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.