Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Pi Nao trâu saz krêz angr yaz, cxangz nzir angr chos kôngz lông

29/12/2017 10:05 G12T+7

Jos Pi Nao, xar Nhân Đaox (Đăk R’lâp) muôx jê 90 tsêr, yangx 400 tus nênhs haz tiv zix zos nênhs M’nông nhoz.

Chor shông nuôr, chinhr cuênx trôngx qơư haz pêx xinhv hur jos tưz trâu saz krêz ntâu angr nhoz khôngz chia cxangz nzir angr chos kôngz lông. Txix shông 2009 txus nuôr, jos Pi Nao tưz muôx yangx 14 ha angr nhoz không lo hlôngr yaz haz sir zôngv chia chos cxuô zangv kôngz. Angr uô nox lo krêz đăngr, pêx xinhv muôx điêux ciênx phuôv tsangr, cxiz chênhr hoatx đôngx uô nox uô hâuk pangz zaiv cêr lo an ninh kôngz lông nhoz qơư haz pangz txu pluôs truôx đrênhk ntơưv trôngx qơư.

Hâur hli 12/2017, yênhx châuv canr bôx, đoanx viên thanh niên haz tsôngv box jos Pi Nao tưz krêz yaz lo jê 2 ha angr nhoz khôngz chia lo chos chiv kôngz zuôr txus nuôr

Hur chiv ntux tsâux 2017 – 2018, chuôz zis tix lâul Y Mam tưz krêz yaz lo muôx 0,1 ha angr chos chia muôx yangz angr uô nox

Tix lâul K Lem, nhoz jos Pi Nao uô vêv xinhz, hlơưr đrox tsuôl ntơưv kangz lax nhiar nhis krêz

Lê Phước

875
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.