Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Pi Nao nsrôih muih sŏk neh hŏng, n’hao neh dŏng pah kan bư mir jan ba

29/12/2017 10:05 G12T+7

Bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R’lâp) gĕh dăch tât 90 r’năk, rlau 400 bu nuyh n’hanh gĕh âk bon lan Bu Nong rêh.

Tâm ăp năm lĕ lăn, ntŏk kan ma bu nuyh bon lan n’hanh bu nuyh bon lan tâm bon lĕ nsrôi muih sŏk âk neh hŏng gơi pơk têh neh dŏng pah kan bư mir jan ba. Ntơm năm 2009 tât abaơ, ta bon Pi Nao lĕ gĕh 14 hec ta neh bu lơi dơi dŏng kan tay n’hanh tăm ăp ntil tuh vanh, ba mbo. Neh bư mir jan ba dơi pơk têh, bu nuyh bon lan gĕh tay neh dŏng, ntrôl uĕh nau kan bư mir jan ba suy kơl gĕh phe ba sông n’hanh bư n’trŭnh nau o-ach nâp nâl tâm bon.

Bôk khay 12/2017, âk bu nuyh kan bộ, đoàn viên druh ndăm n’hanh bon lan bon Pi Nao lĕ muih gĕh 2 hec ta neh hŏng gơi gĕh neh dŏng bư mir jan ba

Tâm yan sĭt puh yan kao 2017 – 2018, r’năk nô Y Mam lĕ muih sŏk gĕh 0,1 hec ta neh gơi pơk têh neh dŏng bư mir jan ba

Nô K Lem, ta bon Pi Nao dônh n’dŏk, su lơi hĭp gâ mhe dơi muih sŏk neh

Lê Phước

827
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.