Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Pi Nao gĕh âk play ba lŏ yan đông xuân

09/05/2019 14:19 G5T+7

Bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R’lâp) abaơ gĕh 105 r’năk đah lơ 450 bu nuyh, gĕh âk Bu Nong rêh ta aơ.

Ăp năm dăch abaơ, UBBL n’qual n’hanh xă lĕ ndâk tâ muih gĕh 12 hec ta neh trâp gơi sŏk neh ân bu nuyh bon lan tâm bon tăm lŏ du năm du yan. Abaơ, r’nih ba dơi bu nuyh bon lan tăm tâm bon lah ntil r’nih Nhị ưu 838, dăng njrăng n’gang tu ndrŭng, di ma neh chiăt boh n’hanh gĕh play âk. Ta mông abaơ, bu nuyh bon lan tâm bon dôl n’hao n’hâm suăl rek ba ih gơi mô gĕh mih ban.

Kan bộ ntĭm bư mir jan ba xă Nhân Ðạo (Dak R’lâp) kơl bu nuyh bon lan ksiêm nau hao jêng tơm ba

Bu nuyh bon Pi Nao dôl rek ba lŏ

Ba lŏ jêh peh gĕh tât 7 tân du hec ta

Nô Y Miêng uănh play ba dŭm jêh hĕ e gơi gĭt nar hăn rek

Q.S

4,073
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.