Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ol zov chênhr uô muôx kangz hâu chos kôngz, tu tsax

26/04/2018 15:21 G4T+7

Jos Ol, xar Ðăk D’rô (Krông Nô) muôx yangx 310 ha angr uô nox; hur ntơư, cax phê 70 ha, phưx txoz 40 ha, blêx lax, pangs njêl 80 ha, muôx 100 ha hoa maux cxuô zangv haz yangx 2.000 tus tsax cxu, keiz ú.

Zos chênhr phangx nôngz, uô trơưs cir thuôx, phangx tangr cangz moz huv six tsuô zus tsax haz chos kôngz mas năng suât ziv hnuz ziv cxangz ndê. Đhâu ntơư, pangz pêx xinhv chênhr phangx lo thưx phâmv, cxangz nzir thu nhâpx, uô nênhx truôx; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo yangx 24 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Pêx xinhv hur jos zov chênhr xair nôngz cax phê muôx jul thêr tâus mo, tir tâus yangr ntux chia chos

Phuôv tsangr zus nhux đăngs grax chia sâu cxangz nhiax txas

Pêx xinhv khơưz pangs chia chênhr phangx đêx tsuôk kôngz lông cheix ntux khuôr; chia zus njêl

Y Sơn

1,369
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.