Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Choih uănh kh’lay nau kan hao wăng sa bư mir jan ba

26/07/2018 10:35 G7T+7

Dơi ăp ntŏk kan, m’bŭch kan kơl kỹ thuật, tơm tăm, pô mpa rong n’hanh ma nau nsrôih pah kan bư mir jan ba, bu nuyh bon lan ta bon Choih, xă Ðức Xuyên (Krông Nô) lĕ tăm gĕh 40 hec ta ca phê, 40 hec ta ba lŏ, rlau 40 hec ta neh tăm tơm sa play tâm ban gĕh kam, quýt, play kroch nrô dung n’hanh dăch tât 200 hec ta neh tăm ăp ntil tơm tuh vanh gĕh mbo, bum prŭm…

Bơh đah tăm ăp ntil tơm, bu nuyh bon lan tâm bon rong tay âk rbăn ndrôk rpu, pêp iăr. Yor uănh kh’lay nau wăng sa bư mir jan ba nĕ nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan tât 20 rkeh du năm.

Bon dơi nsu nkra bong hoch dak, ntŏk n’gân măy gơi pơk dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Bu nuyh bon lan dŏng rdeh kai lŏ bư mir jan ba

Bu nuyh bư mir răk chăm ca phê tâm yan bri mih

Uănh kh’lay nau kan n’gang njrăng tu ndrŭng ân tơm sa play

Bu nuyh bon lan n’hao nau kan chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr

A Trư

554
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.