Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Prâng phuôv tsangr zus tsax cxu

28/07/2017 09:41 G7T+7

Jos Bu Prâng, xar Ðăk N’drung (Ðăk Song) muôx 60 tsêr, yangx 250 tus nênhs, hur ntơư tiv zix mas zos minhx cxưx M’nông.

Chor shông jê nuôr, iz fangz trâu saz phuôv kông lông sưs li blêx lax, tâuv, cax phê, phưx txoz…, pêx xinhv jos Bu Prâng tsinhv zov chênhr đâux tư zus nhux tưv, nhux đăngs. Nhis nuôr, jos muôx yangx 20 tus tưv, yangx 90 nhux đăngs. Iz fangz zov chênhr tsât lươngx nôngz, pêx xinhv tsinhv uô jông cui trinhx zus, tu, phangx tangr moz. Chia muôx krâur puz tưv, nhux đangs, chor chuôz zis zus tsax tưz sir zôngv chor angr nhoz khôngz chia chos jâuz lo puz tsax cxu hur chaix ntux kruôr. Chor nôngz nhux đăngs, nhux đăngs lai Brahman,… đrul tsât lương jông, huv điêux ciênx tưx nhiên lo pêx xinhv muôz lus zus, pangz caiv thiênx cinh têr chuôz zis.

Nôngz nhux đăngs Brahman huv điêux ciênx phuôz chuô lo pêx xinhv phuôv tsangr zus

Pêx xinhv chos cxangz ntâu zangv nrox nxư, nrox laz, VA06, … chia cxang krâur nox tsuô tưv, nhux đăngs chaix ntux khuôr

Sir zôngv nrox ntơưv đrăngs lax tsuv đêx nhangz hur chãi ntux nangs, nênhs M’nông nhoz jos Bu Prâng phuôv tsangr zus tưv, nhux đăngs

Y Sơn

939
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.