Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu N’Drung Lu tox tsongs phuôv tsangr cinh têr

02/01/2020 09:35 G1T+7

Jos Bu N’Drung Lu, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) nhis hnuôr muôx 59 tsêr đrul 245 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx li 70%. Tangs nro jos muôx 70 ha angr tưs nhiên, hur ntơư muôx 37 ha cax phê, yuôr chor zos đuô li kôngz lông.

Chinhr cuênx trôngx qơư, cxuô cxênhx nganhx tưz pangz pêx xinhv ntâu hur uô hnox uô hâuk xưs li: Luôv cxeik, luôv mox nhex ntâu ntu cêr môngl lus; pangz nôngz tsax, nôngz kôngz; kra tsưr ziv uô hnox; txaik pênhr ưu đair... Zos gruôl uô hnox, ntâu chuôz zis hur jos tưz hlang đhâu pluôs, cxiv tsang lo tsêr đangr pho. Chuôz zis pluôs ziv hnuz ziv txu grêl so li shông ntêx. Sâu fênhx đrăngz ntơưv pêx xinhv hur jos lo jê 40 chơưx nhiax/tus nênhs/shông...

Kôngz chos tsinhv ntơưv jos zos cax phê đrul angr muôx li 37 ha.

Pêx xinhv tu phưx txoz.

Ntâu chuôz zis tsôngv box M’nông tưz đâux tư zuôr yêz công nông chia pangz mangx uô hnox.

Zus tsax cxu phuôv vangv ntâu hur jos.

Mai Anh

802
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.