Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu N’Drung zov chênhr phuôv tsangr nông nghiêps

12/03/2020 10:31 G3T+7

Jos Bu N’Drung (yaz), xar Đăk N’Drung (Đăk Song) muôx 243 tsêr đrul 898 tus nênhs, tsôngv box M’nông muôx 68%.

Nhis hnuôr, jos tưz lo đâux tưz ntâu công trinhx chia pangz mangx pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx xưs li ntu cêr hur plơưr jos, pangx tênhz, pangs đêx chia lo đêx tsuôk kôngz. Nhis hnuôr tangs đro jos muôx yangx 200 ha angr chos cxuô zangv kôngz zov chênhr xưs li: phưx txoz, cax phê... haz cxuô zangv hoa maux. Pêx xinhv hur jos tsinhv zus tsax cxui, keiz us chia sâu cxangz nhiax txas; chuôz zis pluôs ziv hnuz ziv txu grêl, luz nênhx pêx xinhv ntơưv hnuôr ziv hnuz ziv hlôngr yaz.

Jos lo đâux tưz cxiv tsang pangs đêx, txâus đêx tsxuôk tsuô kôngz lông

Phưx txoz zos kôngz chos tsinhv ntơưv pêx xinhv hur jos

Pêx xinhv chos cxuô zangv nôngz cax phê yaz sâu lo ntâu xưs li TR4, TR9, TS5...

Iz cxa chuôz zis hur jos zus tsax cxu, keiz us chia sâu cxangz nhiax txas

Mai Anh-A Trư

341
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.