Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu N’Drung uănh kh’lay bư hao nau pah kan bư mir jan ba

12/03/2020 10:31 G3T+7

Bon Bu N’Drung (mhe), xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) abaơ gĕh 243 r’năk đah 898 bu nuyh, r’noh bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 68%.

Abaơ, bon lĕ dơi nsu bư âk ngih wâl gung trong hăn gơi bu nuyh bon lan nơih bư hao nau wăng sa – hao nau rêh tâm ban gĕh bư trong hăn, ndâk bư gâng ŭnh điện, bư nglak dak gơi gĕh dak dŏng tŏ ăp tơm tăm. Abaơ lam bon gĕh rlau 200 hec ta ăp ntil tơm tăm: ca phê, tiêu… n’hanh ăp ntil tơm tuh vanh. Bu nuyh bon lan chiă rong tay ndrôk rpu, pêp iăr gơi n’hao tay prăk n’sĭt tâm nau kan; r’noh r’năk o0ach rlau nar rlau trŭnh, nau rêh Bu nuyh bon lan lĕ gĕh âk nau plăch r’gâl mhe.

Bon dơi nsu bư nglau n’gân dak, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Tiêu jêng du ntil tơm dơi bu nuyh bon lan tăm âk ta bon

Bu nuyh bon lan ruah ăp ntil rnih ca phê gĕh play âk tâm ban lah TR4. TR9, ndrêh gleh TS5…

Âk rnăk bu nuyh bon lan tâm bon chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr gơi n’sĭt tay prăk rêl tâm nau kan

Mai Anh-A Trư

515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.