Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lơi bon têh sĭt ta bon tăm tơm dŏng bư trau tâm dak

10/01/2019 09:46 G1T+7

Jêh nti bư kĩ sư Neh ntu, dôl gĕh nau pah kan đăp mpăn ta doanh nghiệp Nhật Bản ta Bon têh Hồ Chí Minh khă nĕ Hồ Sỹ Thế Dũng (deh năm 1991), bon jê Dak Mil (Dak Mil) dăn rlu kan gơi bư mir jan ba tĕng nuih n’hâm păng nơm.

Jêh ôp joi mĭn, ôp nti, rlong tăm, lôch năm 2017, Dŭng hăn tât ta thôn Dak Sơn 1, xă Dak Môl (Dak N’Soong) r’văt neh bư ntŏk tăm tơm dŏng bư trau tâm dak, tơm n’ha trau hữu cơ. Ta aơ, Dŭng bư wâl mŭng huy 500 met vuông gơi tăm tơm dŏng bư trau tâm dak đah ndơ cảm biết chrat nar, nau duh, nau ĭt n’hanh chê măy gơi r’hâl mih nar tâm wâl tăm. Ntil nau kan aơ dơi păng bư jêh ta khay 4/2018 lĕ 220 r’keh prăk. Abaơ, ăp nar nô gĕh tačh tâm 30 tât 35 kí n’ha dŏng bư trau, r’noh kh’lay tăch ntơm 30.000 – 50.000 r’băn du kí, gĕh tăch tâm 1,5 r’keh prăk ăp nar. Dũng dôl pơk huy tay 4.000 met vuông neh tăm tơm dŏng bư trau hữu cơ gơi tăch ăp ntil n’ha dŏng bư trau ma bu nuyh bon lan r’văt.

Tơm dŏng bư trau tâm dak dơi tăm tâm wâl mŭng

Wâl tăm aơ gĕh thŭng dơm, măy pom dak, ăp dĭng dak hoch rup lục giác, nir nhựa n’hanh dak si rong tơm

Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, mông nar roh pah kan, ăp khay, Dũng gĕh n’sĭt 15 tât 18 r’keh prăk

Hưng Nguyên

1,050
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.