Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đầm Giỏ ziv hnuz ziv phuôv tsangr zos tu kôngz lông

02/07/2020 16:50 G7T+7

Jos Đầm Giỏ, xar Thuận Hà (Đăk Song) muôx 283 tsêr, 1.183 lênhx nênhs, zos 9 minhx cxưx nhoz uô cê, minhx cxưx Chu muôx 28,5%.

Lo pangz pênhr, nôngz kôngz, kra tu ntơưv chinhr cuênx cxuô cxênhx, tsôngv box cxuô minhx cxưx hur jos tưz trâu saz uô hnox, tso tsês cêr uô hnox kuz, iz trux uô trơưs cir thuôx hur uô hnox mas năng xuât, tsât lươngs kôngz lông ziv hnuz ziv nde trux, luz nênhx ziv hnuz ziv phuôv tsangr. Txus hnuôr, jos Đầm Giỏ tưz muôx 200ha cax phê, 150ha phưx txoz, cxuôr chor zos cxuô zangv hoa maux. Chuôz zis pluôs hur shông 2019 tsuôs yuôr 9 tsêr; chor chuôz zis muôx, bluô hnux cxangz nde; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông  2019 lo jê 40 chơưx nhiax.

Hês thôngr pangx tênhz, cêr đap ưngr nhu câux uô hnox haz sinh hoax ntơưv pêx xinhv

Phưx txoz zos kôngz chos zov chênhr ntơưv jos đrul 150 ha

Nênhs kôngz hur jos sâu jâuz krưr

Nênhs kôngz hur jos tox tsongstu cax phê hur cheix ntux nangs

Mai Anh

1,135
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.