Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bản Đầm Giỏ ngày càng phát triển nhờ nông nghiệp

02/07/2020 16:50 G7T+7

Bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà (Đắk Song) có 283 hộ, 1.183 nhân khẩu, gồm 9 dân tộc sinh sống, dân tộc Dao chiếm 28,5%.

Được sự hỗ trợ về vốn, cây con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc của chính quyền các cấp, đồng bào các dân tộc trong bản nỗ lực lao động, bỏ tập quán canh tác lạc hậu, từng bước áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng cây trồng ngày càng được nâng cao, đời sống ngày càng phát triển. Đến nay, bản Đầm Giỏ đã có 200ha cà phê, 150ha cây hồ tiêu  và các cây hoa màu khác. Tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2019 chỉ còn 9 hộ; số hộ khá, giàu tăng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt gần 40 triệu đồng/người.

Hệ thống điện, đường đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân

Hồ tiêu là cây trồng của bản với 150 ha

Nông dân trong bản thu hoạch bắp cải

Nông dân trong bản tập trung chăm sóc cà phê trong mùa mưa

Mai Anh

1,133
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.