Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

U Lãnh Thị Như gĕh âk nau pah kan uĕh bư mir jan ba

28/03/2019 14:31 G3T+7

U Lãnh Thị Như, deh năm 1967, bu nong Tày tă pah kan âk ntil nau kan kh’lay tâm N’gâng uănh gai thôn Dak R’mo, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) lah gĕh bư Kô ruanh thôn, Kô ruanh N’gâng kan mặt trận thôn, Kô ruanh Chi hộ bu ur thôn…

Bơh đah nĕ u hôm e lah bu nuyh gĕh nau pah kan wăng sa blau tâm thôn. U gơih ngăn, nsrôih, tăm ăp ntil tơm, rong ăp mpô mpa hơi bư hao nau wăng sa tâm r’năk. Ðah 2 hec ta neh mir, u tăm ca phê, tiêu, tơm tăm gleh nar, chiă rong sur, ndrôk, iăr… Gĕh prăk tăch bơh nau kan rong iăr, sur n’hanh tăm tơm sa trau, tơm kông nghiệp gleh nar, u dŏng ngêt sa ăp nar n’hanh gĕh tay prăk dŏng rvăt phân, nti kĩ thuật tăm tơm jŏ năm, hao nau kan chiă rong ndrôk. Ăp năm, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk u gĕh n’sĭt tâm 200 r’keh prăk.

U Như tŏ dak ma tơm tiêu tâm yank al wai

Rvăt ntil tơm tăm mhe gơi rlong dŏng tăm bư mir jan ba tâm r’năk

… Dŏng ĕk ndrôk rong gơi bư buh sui ân ăp ntil tơm tăm

Mẫn Doanh

2,435
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.