Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tix lâul Vi Văn Dănx sâu lo nhiax truôx zos chos cax phê haz phưx txoz

18/05/2017 14:39 G5T+7

Tix lâul Vi Văn Dănx (zus shông 1969), nênhs Nungx nhoz jos 15, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tuôx Đăk Nông uô nox shông 1999.

Lo pangz chia txaik pênhr haz kra cir thuôx chos kôngz, tu tsax ntơưv chor nganhx tsưc năng, tix lâul tưz trâu saz cơưv shuv, krêz đangr angr chos haz đâux tư baix banv đuô tsuô phuôv tsangr uô nox. Txus nuôr, tix lâul chuôz zis tưz muôx 4,5 ha cax phê haz yangx 5 sox phưx txoz. Cax phê sâu lo 5 tênhr/ha haz phưx txoz lo 6 kg/tsoz. Shông 2016 kror đhâu, yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo jê 600 chơưx nhiax.

Tix lâul Dănx tsâu qir vi sinh ntơưv tơưr cax phê haz qir guôx chia mfông kôngz lông

Nhis nuôr tix lâul muôx 5 sox phưx txoz, sâu fênhx đrăngz lo 6 kg/tsoz

Zos uô jông chor ntu tsuôk đêx, mfông qir, nyuô chik… mas chiv 2016, vangx cax phê tsêr tix lâul Dănx sâu lo 5 tênhr/ha

Minh Huyền

754
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.