Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô Triệu Văn Hùng bư ndrŏng yor tăm âk ntil tơm rong âk mpô pa

06/01/2017 11:09 G1T+7

Tăm ăp ntil tơm n’hanh chiă rong mpô pa gơi ndăn ăp ndu ndơ, rnăk nô Triệu Văn Hùng, bu nong Dao ta thôn Ðức Bình, xă Ðức Mạnh (Dak Mil) lĕ jêng ndrŏng, gĕh nau rêh đăp mpăn.

Abaơ, rnăk nô lĕ pah kan jêh uĕh nau kan tăm ăp ntil tơm, rong âk mpô pa gĕh:  700 tơm ca phê, gĕh n’sĭt ca phê lĕ tă kĭn 2,5 tân, 400 rhiăng gâng tiêu gĕh n’sĭt 4,5 kí tiêu kro du gâng; 10 mlâm sur tăch gŭch sa puăch, 200 rhiăng pêp, iăr. Nau kan wăng sa aơ gĕh n’sĭt ma rnăk che ăp năm tât 300 rkeh prăk.

Ðang ca phê tâm rnăk nô Hùng ăp năm gĕh play âk ngăn

Nô Hùng mbơh n’kôch, ôp khâl nau mbên tăm tiêu tĕng nau kan tăm ân zŏ uĕh ndrel ma ăp rnăk bon lan ba bă

Nô Hùng dŏng ĕk mpô pa rong gơi sui ân tơm tăm

H'Mai

1,199
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.