Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tix lâul Phamx Văn Khang - nênhs kông uô nox uô hâuk coz

05/01/2018 08:59 G1T+7

Shông 2005, tix lâul Phamx Văn Khang nhoz jos 8 xar Đăk Buk So (Tui Đưc) chuôz chos kôngz chia phuôv tsangr chuôz thênhx.

Chia muôz lur zus ntêr, tix lâul tưz chos kos laz shơư hur vangx cax phê, cao su tsi tâu lôngl chik. Txus nuôr, tix lâul muôx 55 ha angr uô nox; hur ntơư 30 ha phưx txoz, 15 ha cax phê, 10 ha txir lưs mangz haz 6.000 tsoz bơ, sâux riêng cxuô zangv. Tix lâul tưz chia công nhân haz pêx xinhv kêr angr, uô tsêr nhoz, đâux tư qir, yuôx tuô cangz, mair tsuôk đêx… chia tu kôngz lông. Txus thâuv sâu, uô kangz yưx chi phir đâux tư, sanv phâmv phai iz lênhx iz đrăngz. Iz shông uô kang yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo 3 tiv nhiax.

Tix lâul Khang kra cir thuôx lu cax phê xanh lunx sâuv hâur pâuk cax phê mit chia ntông chiax muôx jul, txi jông

Nhis nuôr, tưz muôx 20 tsêr đrul yangx 50 tus nênhs los đôngx tuôx cênhz tix lâul uô nox

Tix lâul Khang tsinhv krêz tsêr zuôr kôngz lông tsuô pêx xinhv sâuv thangx tsangv

Minh Huyền

1,194
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.