Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tix lâul K’Trung uô nox, uô luôv coz nhoz jos B’Dơng

01/06/2017 10:14 G6T+7

Shông 1996, tix lâul K’Trung, hair nênhs Mas nhoz jos B’Dơng, xar Quangv Khê (Đăk Glong) uô tar hâux lưv tuz tros lus tsêr.

Lo cơưv shuv nghêx cxiv tsang hur cuân đôix, thâuv tror lus, tix lâul tưz nhênhx cxiv tsang ntâu công trinhx zâu li uô tsêr nhoz, guôx tsax cxu… sâuv trôngx qơư chia muôx nhiax. Shông 1998, tix lâul muôz chor nhiax xir por lo lus chos cax phê, phưx txoz. Txus nuôr, tix lâul chuôz zis tưz muôx 5 ha cax phê haz 600 tsoz phưx txoz. Iz făngz, cangr shênhv chaix đăngs nuv tsơưs, tix lâul tror kangz nhênhx cxiv tsang tsêr tsuô ntâu ziv hur haz tov đrâu jos. Iz shông uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo yangx 400 chơưx nhiax. Shông 2016, tix lâul lo côngs nhênhx zos “Tsêr nênhs kôngz uô nox, uô luôv coz cxênhz xênhr ntu 2012-2016”.

Nhis nuôr tix lâul chuôz zis muôx 5 ha cax phê, shông kror đhâu đê lo muôx 15 tênhr

Tix lâul K’Trung kra tsưr ziv tu kôngz tsuô tuôz nênhs hur jos

Tix lâul nhênhx cxiv tsang iz cxa tsêr pêx xinhv hur, tov đrâu jos chiz cxiv tsang, sâu cxangz nhiax txas chuôz zis

Shông 2016, tix lâul K’Trung lo côngs nhênhx zos Tsêr nênhs kôngz uô nox, uô luôv coz cxênhx xênhr

Minh Huyền

2,144
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.