Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô K’Trung pah kan, bư mir jan ba blau ta bon B’Dơng

01/06/2017 10:14 G6T+7

Năm 1996, nô K’Trung, bu nong Mạ ta bon B’Dơng, xă Quảng Khê (Dak Glong) hăn bư ka han jêh rĭ sĭt ta bon.

Dơi ntĭm ren n’hanh ndâk njêng nau kan tâm mpôih ka han, jêh luh bư ka han, nô dơn ndâk nkra ngih wâl jê tâm ban nkra wâl, nkra ndrung rong mpô mpa… tâm xă gơi gĕh prăk dŏng. Năm 1998, nô dŏng prăk gĕh krem nĕ gơi tăm ca phê, tiêu. Tât abaơ, r’năk nô lĕ gĕh 5 hec ta ca phê n’hanh 600 gâng tiêu. Bơh đah nĕ, ndăn mông mru, nô dơn nau kan ndâk nkra wâl ân ăp rnăk tâm bon n’hanh bơh tăch bon. Ăp năm jêh tâm prăk dŏng kan lor, r’năk nô gĕh n’sĭt rlau 400 rkeh prăk tâm nau pah kan. Năm 2016, nô dơi bu kơp lah “R’năk bu nuyh bư mir kan ba, tăch rvăt blau gưl n’gor tâm năm 2012 – 2016”.

Abaơ r’năk nô gĕh 5 hec ca phê, klăp lah năm aơ ca phê tâm r’năk nô jêh peh gĕh tâm 15 tân

Nô K’Trung ntĭm nau kan chăm mray ăp ntil tơm tăm ma bu nuyh bon lan tâm bon

Nô dơn ndâk nkra ngih wâl ma bu nuyh bon lan tâm bon, bơh tăch bon, gơi n’hao tay prăk gĕh n’sĭt tâm r’năk

Năm 2016, nô K’Trung dơi bu kơp lah R’năk bu nuyh bư mir kan ba, tăch rvăt blau gưl n’gor

Minh Huyền

2,495
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.