Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô Bế Ðình Hoài hao nau wăng sa nâp nâl

07/12/2017 10:02 G12T+7

Năm 2012, nô Bế Ðình Hoài, bu nong Tày ta bản Dak Thôt, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) tăm tơm ka phê, tiêu gơi hao nau wăng sa tâm r’năk gơi nâp nâl.

Yor sŏk ăp ntil rnih tăm mhe, play âk lăp tâm nau pah kan bư mir jan ba, ndrel ma nau kan răk mray di kĩ thuật nĕ ăp ntil tơm tăm tâm r’năk nô jêng ngăn, iê tu ndrŭng sa. Năm 2016, đah 6 hec ta ka phê, du hec ta tiêu, jêh ntrŏk prăk dŏng kan lor, nô n’sĭt gĕh rlau 700 r’keh prăk du năm.

Nô Hoài (bơh ma ti) mbơh ntĭm nau bên răk mray tiêu tăm ta tơm si rêh ân ma bu nuyh bon lan ŭch tăm tiêu

Nô Bế Ðình Hoài rvăt rdeh kai gơi dŏng pah kan ân ngăch n’hanh kai ơn neh lŏ ma bu nuyh bon lan tâm bon

Yor pah kan uĕh nau kan răk mray nĕ đang ka phê tâm r’năk iê tu ndŭng sa, jêng ngăn, gĕh n’sĭt tât 3,5 tân ca phê jêh peh tâm du hec ta

Minh Huyền

536
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.