Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao nau kan hao wăng sa bư mir jan ta ta Nâm N’Ðir

30/12/2016 13:44 G12T+7

Tâm ăp năm lĕ, bơh đah nau kan ndăn uĕh neh, bri siăl, bu nuyh kan mir xă Nâm N’Ðir (Krông Nô) lĕ pah kan uĕh yor dơi ăp ntŭk kan, ăp m’bŭch kan ndâk nkra trong bong hoch dak, ntĭm tay khoa học kĩ thuật tăm ăp ntil tơm, rong mpô mpa, ân manh prăk sŏk iê prăk kon gơi hao nau wăng sa.

Tât abaơ, tâm lam xă lĕ gĕh 7.448 hec ta neh bư mir jan ba; tâm nĕ neh tăm tơm kông nghiệp gleh nar (ca phê, kao su, điều, ka kao, tiêu n’hanh tơm tăm sa play) 2.859 hec ta, neh tăm ba, mbo 3.320 hec ta, hôm e nĕ lah neh tăm ăp ntil tơm ba bă. Lĕ rngôch mpô pa gĕh rong tâm ban ndrôk, rpu, sur , pêp iăr lơ 30.000 mlâm. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan tâm xă tât 31 rkeh prăk du năm. Nau rêh bu nuyh bon lan alơ nar lơ rgâl n’hanh đăp mpăn.

Bri dak kơl ndâk nkra trong bong hoch dak gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Tâm lam xă gĕh 1.076 hec ta ca phê, gĕh n’sĭt ca phê lĕ kĭn 3 tât 4 tấn du hec ta

Nau wăng sa đăp mpăn, wâl gŭ, nau kan tăch rvăt lơ nar lơ hao; kon se jê tât năm dơi hăn nti sam bŭt

A Trư

2,484
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.