Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tix lâul Đăngs Phương Năm uô nox coz
 • 20/06/2019 14:21
 • Shông 2004, tix lâul Đăngs Phương Năm (zus shông 1977) minhx cxưx Chu lo tsang uô Chi hôis trươngv Hôis Nênhs kôngz jos Nam Ninh, xar Nâm N’đir (Krông Nô).
 • Sâu lo yangx 500 chơưx ntơưv 1,6 ha xoaix
 • 13/06/2019 14:53
 • Tix lâul Trânx Trươngx Sa, 34 shông, nhoz jos Sơn Thương, xar Đăk Găn (Đăk Mil) muôx 1,6 ha angr chos xoaix shông tiv 9 đrul 3 zangv xoaix zos: Xoaix Thair, xoaix Pêz Chiv haz xoaix Đaix Loan.
 • Đăk Song chos phưx txoz hưr cơ truôx đhênhk
 • 13/06/2019 16:03
 • Uô kangz 3 shông uô trơưs Ngis cuêt 03/NQ-HU ntơưv Hênhx wiv Đăk Song lus phuôv tsangr phưx txoz truôx đrênhk, txus nuôr hênhx tưz muôx thangx tsangv chos uô phưx txoz hưr cơ, siz txuôl thix trươngx zuôr, chia cxangz nzir thu nhâps tsuô pêx xinhv sâuv thangx tsangv.
 • Sâu lo nhiax tiv ntơưv zus chos đông trungx has thaov
 • 23/05/2019 14:02
 • Shông 2017, oz nav txir tix lâul Đôr Văn Kiêux haz muôv Vương Thix Thu Thaov, jos 5, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) tưz đâux tư 5 tiv nhiax chia nhênhx xang zos công nghês zus chos đông trungx has thaov.
 • Nênhs kôngz tu phưx txoz
 • 25/04/2019 19:37
 • Luz six chuôz hlang tsuô hâur chiv cheix ntux nangs, phưx txos los six xangr zuôr jinh jươngr chia hluz, phuôv tsangr mas nênhs kôngz ntâu trôngx qơư tangz tov tox tsongs tu.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.