Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tu keiz us hur cheix ntux no
 • 13/12/2018 13:46
 • Cheix ntux no nông hênhr, phuôz chuô hlôngr tsi tsês zos điêux ciêns zôngx ziv tsuô moz, cumr keiz us phuôv tsangr haz cis txangr.
 • Nênhs kôngz bangx pangx tol Tsaz
 • 06/12/2018 14:20
 • Tsuôs yuôr muôx li oz hli xưz mas txus Tsaz Nguên đanr 2019, chor chuôz zis chos pangx sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov tu cxuô zangv pangx chia huv six tsuô tiz nênhs sir zôngv.
 • Công nghês tsuôk đêx đrul ndol, njê tsuô cax phê
 • 29/11/2018 10:03
 • Trơưs Hơpx tac xar Nông nghiêps hưr cơ Đăk Nông, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar), Jưs anr hlôngr kôngz lông truôx đrênhk ntơưv Viêtx Nam (VnSAT) tưz pangz tsuô đơn vix Hê sthôngr tsuôk đêx đrul ndol Netafim ntơưv Israel pangz tsuôk đêx tsuô 16 ha cax phê.
 • Nâm N’đir chênhr phangx chos kôngz chiv ntux tsâux
 • 22/11/2018 10:16
 • Chiv kôngz ntux tsâux shông 2018 – 2019, xar Nâm N'đir (Krông Nô) nhangx xangv chos yangx 1.200 ha kôngz cxuô zangv; hur ntơư, blêx lax muôx li 430 ha, kó laz 300 ha, yuôr chor zos jâuz, tâuv, poz cưs.
 • Sâu cxangz nhiax txas ntơưv zus buô têz lai
 • 08/11/2018 09:25
 • Ia făngz chos kôngz, shông 2014, zơưv Nguênr Đưc Long nhoz jos 7, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) đâux tư uô guôx zus buô têz lai chia sâu cxangz nhiax txas tsuô chuôz zis.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.