Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sâu lo nhiax tiv ntơưv zus chos đông trungx has thaov
 • 23/05/2019 14:02
 • Shông 2017, oz nav txir tix lâul Đôr Văn Kiêux haz muôv Vương Thix Thu Thaov, jos 5, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) tưz đâux tư 5 tiv nhiax chia nhênhx xang zos công nghês zus chos đông trungx has thaov.
 • Nênhs kôngz tu phưx txoz
 • 25/04/2019 19:37
 • Luz six chuôz hlang tsuô hâur chiv cheix ntux nangs, phưx txos los six xangr zuôr jinh jươngr chia hluz, phuôv tsangr mas nênhs kôngz ntâu trôngx qơư tangz tov tox tsongs tu.
 • Nênhs kôngz Đăk Mil tox tsongs uô kôngz chiv ntux cuz
 • 25/04/2019 19:37
 • Trơưs Phongx Nông nghiêps-PTNT hênhx Đăk Mil, chiv ntuxx cuz shông nuôr, trôngx qơư zuôr chos yangx 17.000 ha kôngz cxuô zangv; hur ntơưs, angr poz cưs, blêx, hoa maux cxuô zangv txir ntâu đuô; yuôr chor zos kôngz công nghiêps xưs li phưx txoz, cax phê, cao su.
 • Sâu lo ntâu ntơưv chos xoaix cênhz zus yik
 • 18/04/2019 09:28
 • Chuôz zis pus Đôr Thix Tuyênr, jos Tân Lơis, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) nhis nuôr muôx yangx 2 ha angr chos xoaix cênhz zus yik. Ntâu shông nuôr, chuôz zis tưz uô trơưs phương thưc uô nox hưr cơ, an toanx tsuô môi trươngx.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.