Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Zus cxik sâuv angr tsuôs
  • 23/09/2016 10:09
  • Puv tâu thangx angr uô nox zos angr set, poz jêz, angr tsuôs uô truô kôngz lông hluz tsi tâus, sâu tsi tâu bâuv tưs mas chuôz zis zơưv Nguênr Văn Haiv nhoz jos 1, xar Truc Sơn (Chư Jut) cuêt tênhv đâux tư zus tsax cxu.
  • Jưs anr 3EM pangz nênhs kôngz cxangz nzir nux grê cax phê
  • 23/09/2016 10:10
  • Hơpx tac xar (HTX) Nông nghiêpx Tiênr Phat, jos 14, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) lo thanhx lâps kangz shông 2015 sâuv nênx tangv pơưk côngv nhiav chos cax phê ntơưv jưs anr “cxiz chênhr năng lưcx cinh têr truôx đrênhk truô tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông” (Jưs anr 3EM).
  • Chos măc ca ntơưv jos Bu Prâng
  • 25/08/2016 08:35
  • Hur oz shông 2012 – 2013, 150 tsêr minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv jos Bu Prâng, xar Quangv Trưx (Tui Đưc) lo pangz iz tsêr 450 tsoz nôngz, qir, tsưr ziv chos măc ca.
<< <  22  23  24  25  26  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.