Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trường Xuân zov chênhr phuôv tsangr kôngz lông
 • 28/05/2020 14:56
 • Xar Trường Xuân (Đăk Song) muôx li 14.000 ha angr kôngz lông; hur ntơư, cax phê yangx 6.000 ha, phưx txoz 2.000 ha, yuôr chor zos cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngx xưs li poz cưs, tâuv, lâuv phuôz xinhz.
 • Đăk Wil krêz đangr angr ntông hnox txir
 • 21/05/2020 14:45
 • Chor shông jê hnuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz xar Ðăk Wil (Cư Jut) tưz hlôngr ntâu chor angr chos poz cưs, kos ntông, tâuv tsi jông chia chos cxuô zangv ntông hnox txir.
 • Zơưv Điểu Dray uô bluô hnux sâuv đêiv angr buôs đriv Quảng Trực
 • 14/05/2020 10:44
 • Shông 2010, thâuv tror kangz cxiv tsang jos Bu Prăng 1, xar Quảng Trực (Tuy Đưc), cưuô cxênhx, cxuô nganhx trôngx qơư, tiv zix mas bôs đôis biên phongx tưz đâux tư cxiv tsang cơ sơv has tângx haz pangz nôngz tsax nôngz kôngz chia pêx xinhv phuôv tsangr uô hnox uô hâuk, uô nênhx truôx haz por vêv ntu cêr đriv.
 • Nênhs kôngz Cư Jut chênhr phangx tsuô đêx xir por
 • 07/05/2020 09:30
 • Nôngz nhôngl jê hnuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx Cư Jut tưz nrar cơưv, đâux tư hês thôngr tsuôk đêx xir por tsuô chor vangx chos phưx txoz, ntông hnox txir. Đhâu thôngr cê tsi tâu tangs, nhis hnuôr muôx li 50 ha angr kôngz lông ntơưv chor xar Cư K’nia, Nam Dong haz Đăk Wil tangz tov sir zôngv hês thôngr tsuôk đêx hnuôr.
 • Nênhs kôngz Tuy Đưc lo chiv kos laz
 • 07/05/2020 09:29
 • Chiv ntux tsâux 2019-2020, hênhx Tuy Đưc chos lo yangx 2.000 ha kos laz. Hur ntơư muôx li 300 ha zos nôngz kos laz Nhật bản muôx khav năng hluz, phuôv tsangr jông, tangr tir lo ntâu zangv cangz moz.
 • Lương Thanh Khởi nde đhâu yeiz pluôs zos zus yik
 • 23/04/2020 14:36
 • Tix lâul Lương Thanh Khởi (zus shông 1993), minhx cxưx Zir, nhoz jos Thanh Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) zos iz lênhx nênhs tiên tiênr hlang đhâu yeiz pluôs, nde uô bluô hnux ntơưv mô hinhx zus yik.
 • Tox tsongs tu kôngz lông hâur cheix ntux nangs
 • 23/04/2020 14:37
 • Txus luz six hnuôr, Đăk Nông tưz hlang tsuô hâur cheix ntux nangs. Hnuôr tsinhv zos ntu cưs ntâu zangv cangz moz phuôv vangv, cxuôv hav tsi jông txus kôngz lông. Viv li, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov tu cxuô zangv kôngz ntêr-lur nôngz nhôngl xưs li cax phê, phưx txoz, ntông hnox txir, hoa maux haz cxuô zangv jâuz kos…
 • Chos jâuz tây hưr cơ
 • 16/04/2020 09:56
 • Uô kangz ntâu jas chos siv, shông 2019, chuôz zis tix lâul Nguyễn Quang Vinh nhoz jos Nam Rạ, xar Đăk Nia (Gia Nghĩa) chos jâuz tây hưr cơ sâuv angr đangr 360m2 đrul 10.000 tsoz hur tsêr ar.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.