Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Mât mray tơm tăm ta yan bri mih
 • 31/07/2019 18:32
 • Yan bri mih lah mông âk ntil tơm tăm hao, jêng ngăch. Aơ dơng lah jêng tâ gĕh ăp tu ndrŭng, ăp ntil nau ji bư iơh tơm tăm.
 • Pah kan gơi tăm bơ kloh, play uĕh
 • 31/07/2019 18:32
 • Abaơ, âk bu nuyh bon lan kơp tơm bơ lah du ntil tơm tăm kh’lay, n’sĭt âk prăk tâm nau wăng sa; tăm êng tơm bơ âk.
 • N’sĭt tay prăk tâm nau pah kan yor rong be
 • 25/07/2019 14:57
 • Năm 2016, nô Võ Hà Quang Phục ta thôn 15, xă Dak Wer (Dak R’lâp) saơ nau kan rong be bư hao nau wăng sa n’hanh gĕh tay phân sui ân tơm tăm, mô gĕh hoach prăk r’văt phân hóa học… Ntơm bơh nĕ, nô lĕ bư ndrng be gơi rong be.
 • Giàng A Vang nsrôih nklaih nau rêh o-ach
 • 25/07/2019 14:57
 • Tât ta Dak Nong ndâk njêng nau rêh mhe năm 2002, ur sai nô Giàng A Vang ta bản Giang Châu, xă Dak Ngo (Tuy Ðức) mô gĕh du ntil drăp ndơ, đah nau nsrôih pah kan bư mir jan ba, tât abaơ lĕ klaih nau rêh o-ach.
 • Che Nghĩa r’văt rdeh mpăr mât mray tơm tăm
 • 18/07/2019 14:56
 • Năm 2018, che Lê Trọng Nghĩa, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lĕ dŏng 500 r’keh prăk r’văt rdeh mpăr mô kâp gĕh bu nuyh bĭt gơi sui phân, krih dak si ndrŭng ân ma 30 hec ta tơm bầu gió tâm r’năk. Che jêng du huê bu nuyh kan mir tơm ta Dak Nong r’văt n’hanh dŏng rdeh mpăr mô kâp gĕh bu nuyh bĭt gơi bư mir jan ba.
 • Bư ndrŏng tă bơh sbrĭ ăp ntil tơm
 • 18/07/2019 15:01
 • Yor saơ âk bu ŭch r’văt ăp ntil tơm kông nghiệp gleh nar, tuh vanh ta xă Thuận Hà (Dak N’Soong) nĕ r’năk nô Nguyễn Văn Thành bư wâl sbrĭ tăm ăp ntil tơm tăch ma bu nuyh bon lan.
 • Nau jêng tă bơh nau kan rong sur ôch
 • 11/07/2019 14:12
 • Năm 2018, r’năk nô Y Phương (deh năm 1980), Bu Nong ta thôn Phú Lợi, xă Quảng Phú (Krông Nô) ntơm ndâk bư ndrung rong sur ôch.
 • Nguyễn Trọng Duy nsrôih tâm nau jêr blau nau wăng sa
 • 11/07/2019 14:12
 • Deh mô gĕh lap tâm ban ăp ma bu nuyh ba bă, gĕh nau ji rvĕn ntơm tâm ndul me, jâng mô blau hăn khă nĕ nô Nguyễn Trọng Duy ta thôn 2, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) lĕ n’hâm suan nsrôih nau jêr gơi bư ndrŏng, n’hao uĕh nau rêh.
 • Gĕh n’sĭt nao nao prăk yor rong djăr n’hanh sur
 • 27/06/2019 10:21
 • Yor gĕh âk bu nuyh ŭch r’văt sa ndơ sa kloh, lah, nô Nguyễn Kim Ðỉnh ta ntŏk gŭ 6, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) lĕ ruăh nau kan chiă rong djăr n’hanh sur gơi bư hao nau wăng sa tâm r’năk.
 • Bu ur bư drăp ndơ tăm kloh
 • 27/06/2019 10:21
 • U Lê Thị Kim Liên, thôn 17 xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) lah du huê bu nuyh bư mir jan ba uănh kh’lay nau kan bư drăp ndơ tăm kloh.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.