Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gĕh n’sĭt nao nao prăk yor rong djăr n’hanh sur
 • 27/06/2019 10:21
 • Yor gĕh âk bu nuyh ŭch r’văt sa ndơ sa kloh, lah, nô Nguyễn Kim Ðỉnh ta ntŏk gŭ 6, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) lĕ ruăh nau kan chiă rong djăr n’hanh sur gơi bư hao nau wăng sa tâm r’năk.
 • Bu ur bư drăp ndơ tăm kloh
 • 27/06/2019 10:21
 • U Lê Thị Kim Liên, thôn 17 xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) lah du huê bu nuyh bư mir jan ba uănh kh’lay nau kan bư drăp ndơ tăm kloh.
 • Dak N’Soong tăm tơm tiêu hữu cơ nâp phĭt ta nau kan
 • 13/06/2019 16:03
 • Jêh 3 năm pah kan Nau trŭnh 03/NQ-HU bơh N’qual ủy Dak N’Soong ta nau kan tăm tơm tiêu hữu cơ nâp phĭt tâm nau kan, tât abaơ n’qual lĕ ndâk bư mpeh tăm tiêu hữu cơ, tâm rnglăp đah bu nuyh tăm n’hanh bu nuyh rvăt, suy kơl n’hao tay prăk n’sĭt ma bu nuyh bon lan.
 • Bu nuyh bon lan njrăng lah r’văt ăp ntil tơm tăm
 • 30/05/2019 13:41
 • Abaơ, tâm lam n’gor lĕ tât yan bri mih. Mông aơ lah tâ bu nuyh bon lan bư mir jan ba trŭnh srih tăm ăp ntil tơm gĕh: tơm ca phê, tơm sầu riêng, tơm bơ, tơm dôr, tơm play dak toh…
 • Tĕng nau ntĭm kông nghệ tăm tơm sâu riêng
 • 23/05/2019 14:02
 • Năm 2014, nô Trần Ðức Tài ta thôn 5, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) ntơm tăm tơm sầu riêng ta neh huy lơ 4 hec ta, du hec ta sâu riêng êng êng tăm bơh kơi du năm.
 • Ndâk njêng nau kan tăm tuh măt kloh
 • 09/05/2019 14:22
 • Jêh ôp nti ta âk ntŏk, lôch năm 2018, r’năk nô Phạm Văn Hà ta thôn 1, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) ntơm ndâk nau kan tăm tuh măt.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.