Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Yuh H’Bên nsrôih rklaih nau rêh o-ach
 • 21/09/2018 10:28
 • Njêng rnăk mhe năm 2008, ur sai yuh H’Bên ta bon Bu Sôp, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) ntơm mô gĕh ndu ndơ, đah nau nsrôih pah kan bư mir jan ba, tât abaơ lĕ rklaih nau rêh o-ach.
 • Răk chăm ca phê yan bri mih
 • 13/09/2018 15:47
 • Yan bri mih lah tâ tơm ca phê hao jêng gĕh âk n’kĭng, nthan; play hao têh n’hanh jêng tâ gĕh âk tu ndrŭng chuh sa.
 • Gĕh n’sĭt prăk yor rong sur bri
 • 07/09/2018 09:53
 • Năm 2010, nô Ðỗ Văn Hùng ta bon Bu N’đơr B, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) lĕ nsu ndâk bư ndrung chiă rong sur bri. Ta neh rong huy 400 met vuông, nô bư ăp ndrung rong sur me ân deh kon n’hanh bư ndrung sur n’kuăng hao jhâng huy 10 – 20 met vuông. Nô bư tay jâng mbir ndrung rong n’hanh n’gar đah rse loih B40 bơh pĭt gơi rong sur tăch sa poăch. Mpa ân sur bri sa gĕh bum blang, mbo, bum brŭm, hĭp rveh, băng nse…
 • Nau răm bu nuyh bư mir Lê Văn Hiệp
 • 23/08/2018 15:12
 • Năm 1999, rnăk che Lê Văn Hiệp tă bơh Ðồng Nai tât ndâk njêng nau kan bư mir jan ba ta Dak Nong. Gŭ rêh pah kan ta ntŏk gŭ 7, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) đah 4 hec ta neh, che ruah nau kan bư mir jan ba gơi n’hao nau wăng sa.
 • Nau ntĭm kĩ thuật răk chăm tơm play khuăr
 • 16/08/2018 14:05
 • Yor trôk nar mih n’hăch mô saơ uĕh kơt abaơ, he uănh nê nê nau răk chăm n’hanh krih dak ji ndrŭng ân ma tơm khuăr, tâm nĕ gĕh nau ji khĭt kro tơm n’hânhhi chuh play.
 • Gĕh n’sĭt âk r’me prăk yor tăm tơm play măng cụt
 • 09/08/2018 10:35
 • Jêh âk năm tăm tơm kông nghiệp mô saơ n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa, năm 2010, nô Trần Quang Ðông, bu nơm tơm Ntŏk tăm tơm play Gia Ân, bon Sê Rê Ŭ, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) lĕ rgâl 20 hec ta neh gơi tăm tơm sa play n’hanh tĕng kơt nau kan GlobalGAP nĕ tơm măng cụt gĕh play âk, ntơm 70 – 80 tân du hec ta, rnoh tăch ntơm 80.000 – 100.000 rhiăng du kí.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.