Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyn bư mir bon Choih nsrôih pơk huy neh tăm tơm sa play
 • 01/11/2018 14:22
 • Ntơm năm 2014 tât abaơ, âk rnăk bu nuyh bon lan ta bon Choih, xă Ðức Xuyên (Krông Nô) lĕ pơk huy neh bư mir jan ba gơi tăm tơm sa play. Tât năm aơ abaơ, bon Choih tăm gĕh 50 hec ta kam, quyt n’hanh play kroch nô đung.
 • Sùng A Phìn bư ndrŏng yor tăm ca phê
 • 25/10/2018 10:25
 • Năm 2012, che Sùng A Phìn, bu nong Mông dŏng prăk gĕh nkrem n’hanh prăk kơl bơh Ntil nau kan ŭnh mpanh Ðồng Nai 3 (Dak P’lao ơm) rvăt lơ 6 hec ta neh ta thôn 7, xă Dak R’măng (Dak Glong) gơi bư mir, n’hao nau wăng sa tâm rnăk.
 • Gep n’kôr bơ
 • 18/10/2018 11:03
 • Tâm nau pah kan tăm tơm bơ, yor mô gĕh ruah rnih bơ tăm uĕh, mô saơ di ma neh ntu n’hanh mih nar nĕ tơm bơ bu nuyh bon lan tăm mô hao, play mô âk. Tâm nĕ, gĕh âk tơm bơ mô gĕh play.
 • Bư ndrŏng yor tăm tơm sa play
 • 18/10/2018 11:03
 • Che Trần Văn Khuông ta thôn Tân Lập, xă Dak Găn (Dak Mil) lah du huê bu nuyh blau wăng sa yor tăm tơm sa play.
 • Vàng A Sẩu bư ndrŏng yor tăch rvăt ndu ndơ tă gĕh bu bư mir jan ba
 • 11/10/2018 10:09
 • Nô Vàng A Sẩu (deh năm 1979), bu nong Mông ndâk njêng nau pah kan ta thôn 4, xă Dak Som (Dak Glong) ntơm năm 2000. Ntơm sa ơm nô kan kơl nchuăt rdeh Bắc – Nam, kan bu jêh rĭ pơk wâl tăch drăp ndơ. Mbrơi mbrơi, nô rvăt măy kĭn ba, tăch rvăt ăp ndu ndơ tă gĕh bu bư mir jan ba tâm ban gĕh bum blang, điều, ca phê… n’hanh rvăt neh bư mir.
 • Tỷ phú Huỳnh Tân Mai
 • 04/10/2018 09:37
 • Che Huỳnh Tân Mai (deh năm 1960) hăn ndâk njêng nau pah kan ta xă Nâm N’đir (Krông Nô) năm 2001. Ntơm sa ơm che hăn koih tơm kao su, jêh rĭ rvăt tăch dak ntăk kao su n’hanh pah kan tay âk ntil nau kan êng gơi joi sa. Năm 2009, che Mai ndâk Doanh nghiệp tư nhân Mã Việt gơi tăch rvăt dak pring, sŏk rvăt tuh vanh, tăch phân sui…
 • Tăm tơm bum prŭm tâm vươn kao su mhe tăm
 • 04/10/2018 09:37
 • Ndăn neh mhe tăm tơm kao su e hŏ têh, âk rnăk bu nuyh bon lan bư mir ta xă Dak Môl (Dak N’Soong) lĕ tăm bum prŭm tĕng mbor mhe tăm kao si gơi n’hao uĕh nau kan dŏng neh bư mir jan ba, suy kơl gĕh n’sĭt prăk, jêh rĭ mô ân hĭp chăt âk, tu ndrŭng sa.
 • Bu nuyh bư mir thôn Nam Cao nsrôih n’hao nau kan srih tăm
 • 27/09/2018 14:11
 • Thôn Nam Cao, xă Dak Sôr (Krông Nô), abaơ gĕh tâm 400 hec ta neh bư mir jan ba; tâm nĕ gĕh 15 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yan du năm, tâm 150 hec ta ca phê, lơ 30 hec ta tiêu, hôm e ba bă nĕ lah tiêu n’hanh ăp ntil tuh vanh.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.