Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau mbên tăm tơm play kroch đung ta neh yôk
 • 04/06/2020 10:50
 • Tăm êng tơm play kroch đung mô rĭ tăm ndrel ma tơm ca phê jêng du ntil nau pah kan bư plăch r’gâl ăp ntil tơm tăm n’sĭt uĕh tâm nau kan ma âk r’năk bu nuyh bon lan tâm n’gor. Tơm play kroch đung dơi tăm ndrel tơm ca phê bư trŭnh r’noh sui phân, tŏ dak, bư gĕh dak, ang nar, răm ma tơm tăm, băn neh gơi ca phê hao jêng…
 • Dak Wil pơk huy neh tăm tơm sa play
 • 21/05/2020 14:45
 • Ăp năm dăch abaơ, âk r’năk bu nuyh bon lan ta xă Dak Wil (Čư Jŭt) lĕ jănh r’gâl âk neh tăm mbo, tuh, bum blang mô hôm saơ jêng gơi tăm tay ăp ntil tơm sa play.
 • Che Ðiểu Dray bư ndrŏng ta neh ntu mpeh n’har bri Quảng Trực
 • 14/05/2020 10:44
 • Năm 2010, jêh ndâk njêng tay bon Bu Prăng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức), ăp n’gâng kan, ntŭk kan tâm xă, tâm nĕ gĕh ka han mât chiă n’har bri lĕ kơl ndâk bư ngih wâl gung trong n’hanh kơl ân tơm tăm, mpô mpa rong gơi bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, đăp mpăn nau rêh n’hanh mât chiă đăp mpăn n’har bri.
 • Bu nuyh bư mir Čư Jŭt têm nkrem nau tŏ dak ân ăp ntil tơm tăm
 • 07/05/2020 09:30
 • Tâm ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam n’qual Čư Jŭt lĕ mĭn joi, r’văt ndơ dŏng tŏ têm nkrem dak gơi tŏ ma tơm tiêu, tơm tăm sa play. Jêh ksiêm kơp lĕ r’ngôch, abaơ gĕh tâm 50 hec ta neh bư mir bu nuyh bon lan ta ăp xă Čư K’nia, Nam Dong n’hanh Dak Wil dôl dŏng kơt nau kan tŏ dak kơt aơ.
 • Bu nuyh bư mir Tuy Ðức gĕh dôk âk bum prŭm
 • 07/05/2020 09:29
 • Yăn đông xuân 2019-2020, n’qual Tuy Ðức tăm gĕh rlau 2.000 hec ta bum prŭm. Tâm nĕ gĕh tâm 300 hec ta bum prŭm Nhật Bản dơi bu nuyh bon lan tăm âk, ngăch jêng, n’jrăng n’gang âk tu ndrŭng.
 • Bu nuyh bư mir mât mray tơm tăm bôk yăn mih
 • 23/04/2020 14:37
 • Ta ăp nar abaơ, Dak Nong lĕ tât yăn bri mih. Aơ jêng tâ gĕh âk tu ndrŭng n’hanh ăp ntil nau ji tưp bư, nĕ bư trŭnh r’noh play ăp ntil tơm tăm. Yor nĕ, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor dôl nchŭn n’hâm suan mât mray ăp ntil tơm tăm jŏ nar - tơm tăm gleh nar gĕh ca phê, tiêu, tơm tăm sa play, tuh vanh n’hanh ăp tơm tăm dŏng bư trau…
 • Tăm dâu tây hữu cơ
 • 16/04/2020 09:56
 • Jêh âk tâ rlong tăm, năm 2019, r’năk nô Nguyễn Quang Vinh ta thôn Nam Rạ, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) tăm dâu tây hữu cơ ta neh huy 360m2 đah rlau 10.000 tơm tâm wâl n’king đah dŭng ni lon.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.