Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh bư mir mât mray tơm tăm ta yan dăch r’gâl mih nar
 • 03/10/2019 10:26
 • Abaơ, trôk dôl r’gâl mih nar, tât yan duh nar, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor dôl nchŭn n’hâm suan mât mray ăp ntil tơm tăm jŏ năm n’hanh tơm tăm iê nar gĕh ca phê, tiêu, mbo, n’ha sa trau, ăp ntil tơm tăm sa play…
 • Ðiểu San blau pah kan wăng sa
 • 26/09/2019 09:26
 • Nô Ðiểu San ta bon Bu Mlanh B, xă Dak R’tih (Tuy Ðức) lah du huê bu nuyh Bu Nong gĕh âk nau blau pah kan, hao nau wăng sa, bư ndrŏng tâm bon.
 • Kĩ thuật tăm n’hanh mât mray tơm play kroch đung
 • 26/09/2019 09:26
 • Năm 2018, nô Phạm Xuân Thắng, ta thôn Tân Lợi, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa), saơ tơm play kroch đung ntô ndrêh lah du ntil tơm tăch play kh’lay r’noh prăk n’hanh gĕh âk bu nuyh ŭch r’văt sa nĕ nô lĕ mĭn, nti ôp nau bên tăm.
 • Dak Wil pơk huy neh tăm tơm sa play
 • 19/09/2019 10:18
 • Ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan xă Dak Wil (Čư Jŭt) lĕ r’gâl neh tăm tơm kông nghiệp, tơm tăm gleh nar gơi tăm ăp ntil tơm sa play.
 • Xă Buôn Choăh rek ba lŏ yan bri mih
 • 12/09/2019 15:43
 • Yan bri mih năm 2019, xă Buôn Choăh (Krông Nô) srih tăm gĕh tâm 650 hec ta ba lŏ. Abaơ, bu nuyh bư mir tâm xă dôl rek jêh gĕh 70% neh tăm ba lŏ đah nuih n’hâm m’ak yor ba năm aơ âk play.
 • Mât mray tơm tiêu tâm yan bri mih
 • 05/09/2019 16:07
 • Tâm mông abaơ, yor trôk mih âk nĕ âk bu nuyh bư mir tâm lam n’gor uănh kh’lay ngăn nau kan mât mrya tơm tiêu tĕng ăp ntil nau kan aơ: chhĭk gâ ân dah ma tơm tiêu, krih dak si njrăng n’gang tu ndrŭng, nau ji n’hanh kloh n’kĭng tơm si rêh gơi dah ma tơm tiêu tăm, koh rse tiêu dăch rêng dăch neh…
 • Tăm tiêu tĕng nau kan hữu cơ ân uĕh
 • 29/08/2019 14:46
 • Hợp tác xă Tiêu hữu cơ Ðồng Thuận, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) tăm tiêu tĕng nau kan hữu cơ ntơm năm 2016 đah 5 bu nuyh kan. Tât abaơ ntŏk aơ lĕ gĕh 12 nuyh kan đah tăm dăch tât 30 hec ta tiêu, gĕh pĕ tâm 3 tân du hec ta.
 • Bư phân hữu cơ tă bơh ĕk brĕn
 • 15/08/2019 15:08
 • Lôch năm 2018, ta neh huy 2.000 met vuông, nô Nguyễn Văn Thành, gŭ rêh ta thôn 9, xă Nhân Cơ (Dak R’lÂp) lĕ dŏng prăk rêl bư wâl rong lơ 150 tÂn brĕn gơi bư phân hữu cơ.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.