Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Du yăn pĕ tiêu mô lăng gĕh nau m’ak
 • 04/03/2021 10:25
 • Năm 2020 – 2021, lam n’gor gĕh 34.000 hec ta neh tăm tơm tiêu gĕh play. Ta mông abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor dôl nchŭn joi bu nuyh kan pĕ play tiêu.
 • H’Tuer hao ndrŏng yor ươm ca phê
 • 04/03/2021 10:24
 • Yor saơ nau kan ươm, n’găp ca phê gĕh n’sĭt prăk rêl tâm nau wăng sa, prăk dŏng pah kan mô gĕh hoach âk, năm 2015, yuh H’Tuer, ta bon Bu Dak, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ ndâk nkra ntŭk ươm tơm cà phê gơi ndâk njêng nau kan ta neh huy rlau du sào tâm r’năk.
 • Bu nuyh ư mir ntơm pah kan bôk năm mhe
 • 25/02/2021 10:22
 • Jêh ăp nar wơt sa Têt Nguyên Ðán Tân Sửu m’ak, răm, đăp mpăn tâm nau rêh gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19, ntơm bơh lơ 4 têt, âk r’năk bu nuyh ư mir tâm lam n’gor lĕ ntơm pah kan bôk năm mhe gơi mât mray ăp ntil tơm tăm n’hanh ndâk tay nau pah kan ư mir jan ba mhe.
 • Hao ndrŏng yor tơm tơm kao si bri
 • 25/02/2021 10:21
 • Yor gĕh nau rŏng đah tơm mnga lan, năm 2010, nô Nguyễn Thanh Minh ta xă Dak Săk (Dak Mil) tăm ăp ntil tơm kao si bri tâm r’năk. Jêh jŏ năm tăm, nô nkrem nau bên mât mray n’hanh sĭt ăp ntŭk tăch r’văt ăp ntil tơm kao si bri. Nô lĕ tăm ăp til kao si bri dơi bu ŭch gĕh ăp ntil đen rô, hoàng phi hạc, nghinh xuân, thủy tiên, phi điệp di linh xuân, long tu xuân…
 • Bu ndăm Dương Minh Miên nsrôih hao nau wăng sa
 • 21/01/2021 10:42
 • Dương Minh Miên (deh năm 1992), bu nuyh Tày ta thôn 3, xă Dak R’măng (Dak Glong) lĕ nau ngăch tâm nau pah kan, pah kan uĕh tĕng nau kan sŏk gleh rong jong, blau têm nkrem prăk rêl.
 • “Tơm tăm lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach” ta Quảng Khê
 • 21/01/2021 10:40
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, xă Quảng Khê (Dak Glong) lĕ ndâk âk ntil nau pah kan bư mir jan ba gơi lâm nau ji ngot, trunh nau rêh o-ach ân ma bu nuyh bon lan. Tâm nĕ, nau kan tăm tơm dâu rong ndrŭng brai lĕ n’sĭt uĕh tâm nau kan, sâm kơl âk r’năk bon lan tâm xă klaih nau o-ach ji ngot.
 • Krông Nô ntơm srih tăm yăn đông xuân
 • 07/01/2021 09:54
 • Krông Nô lah du n’qual tăm âk ntil tơm tuh vanh ba mbo tâm n’gor. Tâm yăn đông xuân 2020 – 2021, lam n’qual Krông Nô gĕh srih tăm rlau 4.490 hec ta tơm tăm gleh nar. Tâm r’noh aơ, gĕh tâm 2.000 hec ta ba lŏ, 1.500 ha ta mbo, bă bă nĕ lah bum prŭm, rpuăl, tuh vanh ăp ntil…
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.