Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tăm tơm krih gĕh n’sĭt âk prăk
 • 17/05/2018 14:50
 • Năm 2011, che Nguyễn Thành Vinh ta thôn Nam Xuân, xă Nâm N’đir (Krông Nô) rvăt tơm krih tă bơh Dak Lak tăm ta ndrênh lŏ way dak lip tâm rnăk. Tât abaơ, ntu ka tăm tơm krih lĕ huy 12 hec ta.
 • Gĕh n’sĭt 500 rkeh prăk yor tăm ăp ntil tơm n’hanh rong mpô mpa
 • 10/05/2018 14:52
 • Năm 2010, jêh nti lôch nau nti Kông nghệ sinh học-Wâl sam bŭt Ðại học Lạc Hồng (Ðồng Nai), Trần Hải Hùng, (deh năm 1987), rêh ta buôn 9, xă Dak D’rô (Krông Nô) lĕ sĭt ta bon njêng nau rêh wăng sa tă bơh tăm ăp ntil tơm, rong mpô mpa.
 • Bu nuyh bư mir thôn 8, xă Čư K’nia gơih wăng sa bư mir jan ba
 • 19/04/2018 13:48
 • Thôn 8, xă Čư K’nia (Čư Jŭt) gĕh rlau 200 hec ta neh dŏng bư mir jan ba; tâm nĕ neh tăm ba lŏ gĕh 136 hec ta, tiêu 28 hec ta, ca phê 15 hec ta, hôm e iê nĕ lah neh tăm điều, kao su n’hanh tuh vanh. Bơh đah tăm ăp ntil tơm, thôn chiă rong gĕh 200 rhiăng mlâm ndrôk, rpu n’hanh âk sur iăr…
 • Gĕh tay prăk n’sĭt yor rong be
 • 12/04/2018 09:25
 • Năm 2016, nô Nguyễn Văn Sỹ ta bon R’Boot, xă Quảng Sơn (Dak Glong) rvăt 15 mlâm be gơi rong. Yor nkra ndrung rong di kĩ thuật, ân ngêt sa nŭm dak mpa, n’gang njrăng ăp ntil nau ji tưp nĕ be tâm r’năk nô rong ngăch têh, mô gĕh nau ji.
 • Bư ndrŏng yor rong sŭk
 • 05/04/2018 09:40
 • Năm 2011, nô Hán Sơn Trường ta thôn Nam Ninh, xă Nâm N’đir (Krông Nô) rvăt 10 mlâm sŭk ta bơh Lâm Ðồng rong. Yor nkra ndrung rong di kĩ thuật, ân ngêt sa di nĕ tât abaơ sŭk tâm r’năk nô rong lĕ gĕh 500 mlâm.
 • Bu nuyh bư mir Thuận Hà n’hao nau kan tăm tơm sa trau
 • 05/04/2018 09:40
 • Yan Kao năm 2018, bơh đah tăm, răk chăm ăp ntil tơm ka phê, tiêu, tơm tăm sa play…, bu nuyh bư mir xă Thuận Hà hôm n’hao tăm gĕh tâm 74 hec ta blân srat, blân tăp be, băp kải, mbo, bum chưn, mrăch, tuh ăp ntil gơi gĕh ndơ sa kloh gơi tăch ma bu nuyh bon lan tâm xă n’hanh bơh tăch sa rvăt dŏng sa.
 • “Moh săk” ân tơm n’ho ta Dak R’lâp
 • 29/03/2018 09:43
 • Bri tơm n’ho ta bon jê Kiến Ðức (Ðắk R’lâp) dơi tăm âk bơh pĭt ăp trong hăn, mô rĭ ta bơh mĕng neh ăp r’năk bu nuyh bon lan nĕ nau kan mât uănh, chiă bri jêr ngăn.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.