Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Mât chăm tơm tăm jŏ năm ta yăn bri mih
 • 29/07/2021 10:31
 • Abaơ, ăp n'qual tâm n'gor lĕ gĕh mih âk. Aơ jêng nar gĕh ăp tu ndrŭng, nau ji bư iơh ma tơm tăm. Yor nĕ, bu nuyh bư mir uănh kh'lay nau kan mât chăm ăp ntil tơm tăm jŏ năm gĕh ca phê, tiêu n'hanh ăp ntil tơm sa play.
 • Ðảng viên K’Hoàng blau wăng sa
 • 22/07/2021 10:23
 • K’Hoàng lah đảng viên, bí thư chi đoàn bon B’Srê B, xă Dak Som (Dak Glong). Nô hmô tâm nau kan ndâk njêng nau wăng sa ta r’năk n’hanh jêng du huê bu ndăm blau wăng sa tâm bon.
 • N'jrăng n'gang nau ji plau môr ta săk rpu, ndrôk
 • 22/07/2021 10:23
 • Abaơ, nau ji plau môr ta săk rpu, ndrôk gĕh âk nau jêr, nĕ klăch ngăn gĕh nau tâm tưp, bư mô uĕh tât tâm nau pah kan, chiă rong mpô mpa bơh bu nuyh bon lan. Nau ji plau môr ta săk way tâm tưp yor gĕh mpô mpa kăp lah măch, rhuay, rvai...
 • Bon Phi Mur n'chŭn n'hâm suan n'hao nau wăng sa
 • 14/07/2021 15:13
 • Bon Phi Mur, xă Quảng Khê (Dak Glong) abaơ gĕh 470 r'năk, 1.800 bu nuyh, tâm nĕ gĕh âk bu nong Mạ. Dơi ăp n'gâng kan, ăp ntŭk kan kơl prăk manh, kơl tơm tăm, mpô mpa rong, ntĭm kĩ thuật mât chăm..., bu nuyh bon lan tâm bon rlau nar rlau gơih pah kan, gơih bư mir jan ba.
 • Thuận An nchŭn n’hâm suan tăm mhe ca phê
 • 07/07/2021 15:29
 • Xă Thuận An (Dak Mil) gĕh rlau 4.370 hec te neh tăm tơm ca phê, tâm nĕ gĕh âk tơm lĕ jŏ năm, mô hôm gĕh âk play. Yor nĕ, ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan uănh kh’lay nau kan, n’hao tăm mhe tơm ca phê.
 • Bu nuyh bon lan Nam Dong pơk huy nau kan rong be
 • 07/07/2021 15:28
 • Ăp năm dăch abaơ, âk r'năk bu nuyh bon lan ta xă Nam Dong (Čů Jŭt) lĕ sach nau kan rong be gơi ndâk nau wăng sa. R'noh be rong ta xă abaơ lĕ hao âk, tât abaơ gĕh tâm 3.200 mlâm.
 • Mât tơm tiêu tâm yăn bri mih
 • 01/07/2021 13:41
 • Abaơ, ăp n’qual tâm lam n’gor gĕh âk mih. Aơ jêng tâ tơm tiêu he mât ân uĕh gơi tơm gĕh play, rong play n’hanh ngăch hao jêng.
 • Nau bên rong ka tâm ndrung ta yăn bri mih
 • 17/06/2021 10:11
 • Ta yăn bri mih, ăp r’năk rong tui ka ta ăp n’qual Dak Glong, Čů Jŭt, Krông Nô way uănh nô nau bu mbơh mih nar gơi trŭnh nau roh tui ka rong lah gĕh mih têh dak lip.
 • Kĩ thuật mât tơm play kroch ntô đung
 • 17/06/2021 10:10
 • Tâm yăn bri mih abaơ, bu nuyh tăm uănh nê nê nau bu ntĭm mât tơm play kroch ntô đung tâm nĕ gĕh nau kan bư trŭnh độ PH neh yor axit dak mih bư, tu ndrŭng chuh sa, tơm play bŭk dak...
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.