Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Čů Jŭt gĕh rek âk ba yăn đông xuân
 • 22/04/2021 15:14
 • Tĕng Jrô kan Ntĭm bư mir jan ba – Hao nau rêh bon lan n’qual Čů Jŭt, yăn đông xuân năm 2020 – 2021, lam n’gor srih tăm gĕh rlau 920 hec ta ba lŏ, dơi bu tăm âk ta ăp xă Trúc Sơn, Čů K’nia, Dak N’Drŭng.
 • Nau n’jrăng lah tăm tơm Cát sâm
 • 08/04/2021 14:00
 • Jêh joi tĕng kơt săm bŭt báo, ăp ntil nau kan tăm ta ăp mpeh Bắc, bôk năm 2020, nô Lý A Lái ta xă Dak Wer (Dak R’lâp) n’hanh Chạc A Dần ta xă Quảng Tân (Tuy Ðức) lĕ r’văt 17.000 tơm Cát sâm (hôm dơi bu moh lah sâm trâu, sâm sắn, nam sâm) tâm n’gor Quảng Ninh rlong tăm ta neh huy 2 hec ta tâm thôn Dak Krung, xă Quảng Tân (Tuy Ðức).
 • R’gâl tơm tăm gơi tŏng dak tŏ
 • 08/04/2021 13:58
 • Tĕng N’gâng kan ntĭm bư mir jan ba n’hanh hao nau rêh tâm bon lan, yăn đông xuân 2020-2021, lam n’gor lĕ tăm gĕh 10.300 hec ta ăp ntil tơm tăm, gĕh tâm 101,2% đah nau nchră kan, âk rlau năm e 13,7 hec ta.
 • Tâm r’nglăp tăm tơm Nha đam ta Tuy Ðức
 • 01/04/2021 14:53
 • N’gâng kan Ntĭm bư mir jan ba n’qual Tuy Ðức mhe tâm r’nglăp nau kan ma Kông ti Kaizen Foods ta bon têh Hồ Chí Minh rlong tăm tơm Nha đam ta neh huy 20 hec ta tâm ăp xă Quảng Trực, Quảng Tân, Dak Bŭk So (Tuy Đức).
 • Bu nuyh kan mir Dak R’lâp dônh grăp điêu
 • 25/03/2021 10:04
 • N’qual Dak R’lâp gĕh tâm 5.000 hec te neh tăm tơm điêu, dơi bu tăm âk ta ăp xă Quảng Tín, Dak Ru, Nhân Ðạo n’hanh Ðạo Nghĩa... Aơ jêng tơm tăm kh’lay gơi bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, tâm nĕ gĕh âk r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh.
 • Tăm mrăch Sim n’sĭt âk prăk tâm nau kan
 • 25/03/2021 10:03
 • Khay 8/2020, nô Trần Hiệu, thôn Tân Bình, xă Dak R’moan (bon têh Gia Nghĩa) lĕ r’gâl 2 sào neh tăm tơm play kroch rse gơi tăm rlau 1.000 tơm mrăch Sim lai.
 • Dak Mil nchŭn n’ham suan mât ca phê yăn kăl wai
 • 18/03/2021 09:01
 • Dak Mil gĕh rlau 21.000 hec ta neh tăm ca phê, tâm nĕ neh tăm ca phê lĕ gĕh play tâm 19.000 hec ta. Abaơ, gĕk ăp ntŭk tâm lam n’qual lĕ mih, khă nĕ âk ntŭk e hŏ gĕh mih nĕ bu nuyh bư mir abaơ dôl nchŭn n’hâm suan mât n’hanh tŏ dak tâl 3 ma tơm ca phê.
 • Bu nuyh bư mir Dak Ndrŭng rek ba lŏ
 • 18/03/2021 09:00
 • Ndrênh tăm ta lŏ ta thôn 8, xă Dak Ndrŭng (Čư Jŭt) huy tâm 15 hec ta. Ntơm sa ơm, du năm ta aơ bu tăm du yăn ba dơm yor lah mô tŏng dak tŏ.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.