Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak Găn n’hao uĕh nau kan tăm tơm sa play
 • 12/07/2018 09:20
 • Xă Dak Găn (Dak Mil) gĕh tâm 800 hec ta ăp ntil tơm sa play gĕh: tơm soai, tơm đôr, bơ, na, tơm khuăr… Tâm nĕ, gĕh âk ntŏk tơm tăm sa play bu tăm huy ntơm 3 – 5 hec ta gĕh n’sĭt âk rkeh prăk du năm.
 • Bư ndrŏng yor tăm tơm bơ
 • 05/07/2018 14:24
 • Nô Lê Văn Hưng, thôn Tân Phú, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) abaơ gĕh 4 hec ta ăp ntil tơm bơ tâm ban gĕh bơ Cuba, Booth, 034 lĕ pĕ play ntơm 5-8 năm. Nô tăm tơm bơ tâm đang ca phê n’hanh tăm du ntŏk. Yan play bơ năm 2018, nô Hưng mĭn lah gĕh pĕ 4 – tân, ăp năm bơh kơi pĕ gĕh tâm 6 tân. Nô tăm bơ tĕng nau kan VietGAP n’hanh ăp năm jêh ntrŏk prăk dŏng kan lor nô gĕh n’sĭt tât du r’me prăk.
 • Tuy Ðức n’hao âk neh tăm tơm bơ
 • 22/06/2018 10:23
 • Lam n’gor Tuy Ðức abaơ gĕh dăch tât 500 hec ta neh tăm tơm bơ, dơi tăm ntơm năm 2012 – 2016, gĕh ăp ntil rnih play bơ gĕh ơm tâm n’qual, bơ sap, bơ booth.
 • Bu nuyh bư mir Dak N’Soong răm chăm tơm ca phê ta yan bri mih
 • 07/06/2018 09:25
 • Tâm lam n’qual Dak N’Soong abaơ gĕh tâm 27.000 hec ta ca phê dôl ma gĕh play. Lăp ta yan bri mih, yor neh ĭt, n’kĭng, mô rĭ mpet se tơm ca phê ngăch ngăn têh nĕ dâng gĕh tu ndrŭng tâm ban lah riĕt sa n’ha n’hanh vhuh play nse, bư ôck n’ha, ndrŭng chuh n’kĭng, chuh tơm…
 • Xă Buôn Choăh gĕh âk ba lŏ yan đông xuân
 • 31/05/2018 10:33
 • Yan đông xuân năm 2017-2018, xă Buôn Choăh (Krông Nô) srih tăm gĕh rlau 540 hec ta bă lŏ. Abaơ, bu nuyh bon lan bư mir jan ba dôl nchŭn rek ba đah nau răm yor yan tăm ba năm aơ play ba âk, kh’lay rnoh tăch.
 • Bu nuyh bư mir jan ba Chư Jŭt nchŭn n’hâm srih tăm bôk yan mih
 • 24/05/2018 13:57
 • Tĕng Jrô Ntĭm nau kan bư mir jan ba-Nau hao bon lan n’qual Čư Jŭt, bôk yan mih năm aơ, n’qual mra srih tăm gĕh rlai 15.500 hec t ăp ntil tơm tăm; tâm nĕ, neh tăm mbo, ba, tuh ăp ntil dơi bu tăm âk; hôm e nĕ lah ăp ntil tơm kông nghiệp gleh nar tâm ban tiêu, ca phê n’hanh kao su.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.