Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gĕh tay prăk n’sĭt yor rong be
 • 12/04/2018 09:25
 • Năm 2016, nô Nguyễn Văn Sỹ ta bon R’Boot, xă Quảng Sơn (Dak Glong) rvăt 15 mlâm be gơi rong. Yor nkra ndrung rong di kĩ thuật, ân ngêt sa nŭm dak mpa, n’gang njrăng ăp ntil nau ji tưp nĕ be tâm r’năk nô rong ngăch têh, mô gĕh nau ji.
 • Bư ndrŏng yor rong sŭk
 • 05/04/2018 09:40
 • Năm 2011, nô Hán Sơn Trường ta thôn Nam Ninh, xă Nâm N’đir (Krông Nô) rvăt 10 mlâm sŭk ta bơh Lâm Ðồng rong. Yor nkra ndrung rong di kĩ thuật, ân ngêt sa di nĕ tât abaơ sŭk tâm r’năk nô rong lĕ gĕh 500 mlâm.
 • Bu nuyh bư mir Thuận Hà n’hao nau kan tăm tơm sa trau
 • 05/04/2018 09:40
 • Yan Kao năm 2018, bơh đah tăm, răk chăm ăp ntil tơm ka phê, tiêu, tơm tăm sa play…, bu nuyh bư mir xă Thuận Hà hôm n’hao tăm gĕh tâm 74 hec ta blân srat, blân tăp be, băp kải, mbo, bum chưn, mrăch, tuh ăp ntil gơi gĕh ndơ sa kloh gơi tăch ma bu nuyh bon lan tâm xă n’hanh bơh tăch sa rvăt dŏng sa.
 • “Moh săk” ân tơm n’ho ta Dak R’lâp
 • 29/03/2018 09:43
 • Bri tơm n’ho ta bon jê Kiến Ðức (Ðắk R’lâp) dơi tăm âk bơh pĭt ăp trong hăn, mô rĭ ta bơh mĕng neh ăp r’năk bu nuyh bon lan nĕ nau kan mât uănh, chiă bri jêr ngăn.
 • Gia Nghĩa hao nau kan rong ndrôk tưp
 • 22/03/2018 16:37
 • Bon têh Gia Nghĩa ndâk nau kan bư rgâl ndrôk tưp ntơm năm 2014 gĕh 33 mlâm ndrôk nkuăng Brahman tưp chăng đah ndrôk he kal e. Tât abaơ, lam bon têh lĕ bư tưp gĕh 920 ndrôk kon rgâl mhe (F1).
 • Bu nuyh bư mir bon Me Ra nsrôih hao nau pah kan tăm ăp ntil tơm
 • 22/03/2018 16:37
 • Bon Me Ra, xă Dak R’tih (Tuy Ðức) abaơ gĕh 416 hec ta neh dŏng bư mir jan ba; tâm nĕ gĕh 15 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yan du năm, tâm 200 hec ta ka phê, rlau 50 hec ta tiêu, hôm e ba bă nĕ lah tơm kao su, điều n’hanh ăp ntil tơm tăm êng.
 • Tỷ phú tăm bơ Trần Văn Quảng
 • 15/03/2018 15:05
 • Năm 2012, che Trần Văn Quảng, thôn Ðức Hòa, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ rgâl 4 hec ta neh ăm ka phê gơi tăm tơm bơ Booth.
 • Nau kan yor cấy mô bư rnih bum chưn Nhật Bản
 • 09/03/2018 08:28
 • Lam n’gor Tuy Ðức abaơ gĕh tâm 2.500 hec ta neh tăm bum chưn Nhật Bản, dơi bu tăm âk ta ăp xă Quảng Trực, Dak R’tih, Dak Bŭk So n’hanh Quảng Tân. Gĕh n’sĭt ăp tâ tăm tâm n’qual tât rlau 40.000 tân.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.