Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kô ruanh bon Hứa Xuân Trường bư ndrŏng yor tăm tơm play soai
 • 21/11/2019 15:27
 • Che Hứa Xuân Trường (deh năm 1964), bu nong Nùng bư Kô ruanh bon, bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon lan bu nuyh Tày, Nùng ta bon Cao Lạng, xă Dak Gân (Dak Mil). Leo pah kan lor tâm nau kan wăng sa, r’năk che gơih ngăn pah kan bư mir jan ba, hao bư ndrŏng đah nau kan tăm tơm play soai.
 • Bon Kplang nsrôih pah kan bư mir jan ba, lơ nar lơ trŭnh rêh o-ach
 • 14/11/2019 10:25
 • Bôn Kplang, xă Quảng Phú (Krông Nô) abaơ gĕh 135 r’năk, 567 bu nuyh, bu nuyh R’đe rêh gĕh tâm 70% r’noh bu nuyh. Bon gĕh dăch tât 100 hec ta neh bư mir jan ba; tâm nĕ gĕh 35 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yăn du năm, lơ 50 hec ta ca phê, tơm tăm sa play n’hanh tuh vanh gĕh mbo, bum prŭm…
 • Ăp kĩ thuật mât mray bum prŭm
 • 07/11/2019 14:35
 • Tĕng Jô ntĭm Bư mir jan ba n’hanh Hao bon lan n’qual Tuy Ðức, neh tăm tơm bum prŭm tâm lam n’qual gĕh ntơm 2.000 – 2.500 hec ta, kơp êng bôk yăn bri mih tăm gĕh 900 hec ta, gĕh dôk tâm 15 tân du hec ta.
 • Bu nuyh bư mir ntơm yăn pĕ play ca phê
 • 07/11/2019 14:34
 • Ntơm bôk khay 11/2019, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor lăp yăn pĕ play ca phê. Tĕng bu nuyh bon lan bư mir, năm aơ, play ca phê ăp ntŏk âk lơ đah năm e.
 • Gơi pah kan, bu nuyh Mông ta Dak P’lao lĕ klaih nau rêh o-ach
 • 17/10/2019 09:45
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, dơi kơl, nau kan kĩ thuật, ân manh prăk, pă tơm tăm mpô mpa rong ndrel ma nau gơih, nau nsrôih pah kan, âk r’năk bu nuyh Mông ta thôn 5, xă Dak P’lao (Dak Glong) lĕ klaih nau rêh o-ach, bư hao tâm nau rêh.
 • Bu nuyh bư mir Krông Nô gĕh âk mbo yan bri mih
 • 17/10/2019 09:42
 • Yan bri mih năm 2019, n’qual Krông Nô tăm gĕh tâm 10.000 hec ta mbo, dơi bu tăm âk ta ăp xă Buôn Choăh, Dak D’rô, Ðức Xuyên, Dak Nang, Quảng Phú. Yor dŏng rnih mhe DK368, DK9901, 30Y87... tăm, tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật kai neh, mẩ mray di nĕ tơm mbo ngăch jêng, iê gĕh tu ndrŭng sa.
 • Tăm rpŭng tôk tâm wâl mŭng
 • 10/10/2019 10:34
 • Abaơ, gĕh âk r’năk bu nuyh bon lan tâm lam n’gor lĕ blau tăm rpŭng tôk tâm wâl mŭng. Rpŭng tôk lah du ntil play tâm ban ma rpŭng lê bô kah, tăm ngăch hao jêng n’hanh ngăch gĕh play, ntơm 65 – 90 nar tĕng rnih, r’noh kh’lay tăch ntơm 30.000 – 35.000 r’băn du kí.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.