Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Y Sem nsrôih pah kan bư ndrŏng
 • 13/04/2017 14:15
 • Ðah nau gơih, nsrôih, ŭch ôp nti, rnăk che Y Sem, deh năm 1972, mpôl rnoi Bu Nong, ta bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ jêng rnăk pah kan bư mir jan ba blau.
 • Bu nuyh bon lan bon Bu Prâng rgŭm tăm ba lŏ bôk yan mih
 • 07/04/2017 14:56
 • Bon Bu Prâng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) gĕh 15 hec ta neh tăm ba lŏ. Yor rơm gĕh ơm rnih ba, buh sui, dak bêng âk n’hanh gơi n’gang dak bŭk ba tâm yan bri mih, abaơ, bon lan mpôl rnoi Bu Nong tâm bon dôl n’hâm pah kan kaih neh lŏ, koai trong bong dak hoch, krih dak si ân gĭt kloh ka man n’hanh rơm srih tăm ba lŏ ân di yan. Ăp rnih ba dơi bu nuyh bon lan tăm yan aơ lah gĕh rnih ba VT404, RVT.
 • Gĕh n’sĭt uĕh tâm nau pah kan yor tăm tơm tiêu nâp phĭt
 • 16/03/2017 10:37
 • Năm 2016, dơi Ntŭk kan n’hưch bư mir jan ba – M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh n’hao nau rêh bon lan n’gor ntĭm, rnăk nô Nguyễn Ðình Tường, gŭ ta thôn 15, xă Dak Wer (Dak R’lâp) tĕng kơt gơi tăm tơm tiêu ân nâp phĭt tâm nau kan.
 • Tăm prit Dole Philippines ta Dak Wer
 • 10/03/2017 09:48
 • Abaơ, tâm lam xă Dak Wer (Dak R’lâp), gĕh âk rnăk bon lan rlong tăm tơm prit n’hanh gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan tăm prit Dole, dơi bu sŏk ntơm ta Philippines.
 • Rong sur VietGap ta xă Nhân Cơ
 • 02/03/2017 14:36
 • Năm 2013, rnăk u Trần Thị Hoài Thu, thôn 8, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) mĭn kan gơi ndâk nkra wâl rong sur huy lơ 1,2 hec ta. Abaơ rnăk u dôl rong gĕh tâm 300 mlâm sur me, 6 mlâm sur n’kuăng, 150 mlâm kon sur kon n’hanh tâm 300 – 400 sur tăch sa poăch.
<< <  28  29  30  31  32  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.