Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gĕh n’sĭt đăp mpăn prăk yor tăm ăp ntil tơm
 • 13/02/2020 10:24
 • Ăp năm dăch abaơ, r’năk che Nguyễn Trường Giang, thôn Quảng Tiến, xă Quảng Sơn (Dak Glong) dŏng prăk rêl r’văt neh gơi tăm tơm ca phê, tiêu, sầu riêng, bơ, tơm play nheh.
 • Bon Sar Pa nchŭn n’hâm suan bư hao nau wăng sa
 • 13/02/2020 10:24
 • Bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) abaơ gĕh 410 r’năk đah lơ 2.000 bu nuyh, r’noh Bu Nong rêh gĕh 97%. Lam bon gĕh tâm 400 hec ta neh bư mir, tâm nĕ gĕh 70 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yăn du năm, bă bă nĕ lah neh tăm ca phê, tiêu n’hanh tuh vanh…
 • Bon Bu N’Drung Lu nchŭn n’hâm suan Bư hao nau wăng sa
 • 02/01/2020 09:35
 • Bon Bu N’Drung Lu, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) aBaơ gĕh 59 r’năk đah rlau 245 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong rêh gĕh tâm 70%. Lam Bon gĕh 70 hec ta neh Bư mir, tâm nĕ neh tăm ca phê 37 hec ta, bă bă nĕ lah the tăm ăp ntil tơm êng.
 • Ăp r’năk nsrôih rơm play play sa tăch yan Têt
 • 02/01/2020 09:37
 • Tâm ăp mông lĕ lăn, ăp ntil nau pah kan r’gâl neh tăm ca phê, tiêu, tuh vanh mô saơ jêng gơi tăm tơm sa play suy kơl âk r’năk bu nuyh Bư mir gĕh trong kan mhe, n’sĭt prăk rêl dŏng tâm r’năk.
 • N’sĭt âk prăk tă bơh nau kan tăm tơm dŏng bư trau tâm wâl n’king duh nar
 • 26/12/2019 10:22
 • Năm 2014, r’năk nô Ngô Xuân Hải, ntŏk gŭ 3, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) ndâk bư wâl n’king duh nar gơi tăm ăp ntil tơm dŏng bư trau. Wâl n’king duh nar dơi ndâk bư uĕh, nâp, ta wâl huy 1.400 met vuông gơi tăm ăp ntil tơm dŏng bư trau gĕh: Cải, su hào, mrăch, blân srat, bắp cải…
 • N’sĭt lơ 200 r’keh prăk tăm du sào rpŭng tôk
 • 19/12/2019 10:30
 • Jêh ôp nti nau bên tăm ta ăp ntŏk tĕng kơt nau bư mir kông nghệ mhe tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor, năm 2018, r’năk che Nguyễn Ánh Dương, thôn 8, xă Kiến Thành (Dak R’lâp) lĕ bư wâl n’king đah dŭng kao su lơ 2,5 sào gơi tăm tơm rpŭng tôk. Rnih rpŭng dơi păng sŏk tăm tâm wâl n’king đah dŭng kao su lah rpŭng ndrêh, gôl rmĭt, jêh tăm tât pĕ jŏ tâm 70 nar, dơi tăm 3 – 4 tâ du năm.
 • Tăm tơm dŏng bư trau hữu cơ gĕh tem gĭt ntŏk bu tăm
 • 05/12/2019 10:32
 • Ntŏk tăm tơm dŏng bư trau hữu cơ Bách Thảo huy 3 sào tâm r’năk yuh Trương Thị Ðạm Tuyết, ta phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) abaơ dôl jêng ntŏk gĕh nau pah kan uĕh mô gĕh dŏng dak si krih ndrŭng, dak si ân ngăch hao jêng, n’hanh ăp ntil dak si hóa học.
 • Krông Nô ndâk nau pah kan srih tăm yăn đông xuân
 • 05/12/2019 10:32
 • Yăn đông xuân 2019 – 2020, n’qual Krông Nô mĭn nchră tăm gĕh lơ 4.300 hec ta ăp ntil tơm; tâm nĕ, ba lŏ 1.800 hec ta, mbo 1.810 hec ta, bŭm prŭm lơ 300 hec ta, bă bă neh lah tuh vanh n’hanh tơm tăm bư trau.
 • Gĕh n’sĭt lơ 50 r’keh prăk du khay yor tăm sêt
 • 28/11/2019 14:28
 • Năm 2014, jêh dơi bu ntĭm kông nghệ n’hanh nti kơt nau bên pah kan ta ăp ntŏk, r’năk che Trần Văn Sáu, ta thôn 3, xă Kiến Thành (Dak R’lâp) ruah nau pah kan tăm sêt gơi klaih nau o-ach.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.