Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Mât tơm tiêu tâm yăn bri mih
 • 01/07/2021 13:41
 • Abaơ, ăp n’qual tâm lam n’gor gĕh âk mih. Aơ jêng tâ tơm tiêu he mât ân uĕh gơi tơm gĕh play, rong play n’hanh ngăch hao jêng.
 • Nau bên rong ka tâm ndrung ta yăn bri mih
 • 17/06/2021 10:11
 • Ta yăn bri mih, ăp r’năk rong tui ka ta ăp n’qual Dak Glong, Čů Jŭt, Krông Nô way uănh nô nau bu mbơh mih nar gơi trŭnh nau roh tui ka rong lah gĕh mih têh dak lip.
 • Kĩ thuật mât tơm play kroch ntô đung
 • 17/06/2021 10:10
 • Tâm yăn bri mih abaơ, bu nuyh tăm uănh nê nê nau bu ntĭm mât tơm play kroch ntô đung tâm nĕ gĕh nau kan bư trŭnh độ PH neh yor axit dak mih bư, tu ndrŭng chuh sa, tơm play bŭk dak...
 • Nau kan rong lêr ta Quảng Trực
 • 10/06/2021 14:26
 • Lôch năm 2020, r’năk nô Ðiểu S’rao n’hanh yuh Thị Nghị ta Bon Bu Gia, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) rlong rong lêr tăch ân bu r’văt. Jêh rong, saơ lêr ngăch têh, r’noh tăch kh’lay nĕ ur sai yuh nô pơk têh nau kan, nkra tay ndrung rong. ABaơ, r’năk yuh nô rong gĕh 4 mlâm ndrung huy 10 met vuông gĕh tôn n’king ka lơ, bơh pĭt n’gar lĕ r’ngôch.
 • Bu nuyh bư mir bon Păng Sim n’chŭn n’hâm suan bư mir jan ba
 • 03/06/2021 11:13
 • Bon Păng Sim, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) abaơ gĕh 310 r’năk, 1.128 bu nuyh, r’noh bu nong iê bu nuyh gĕh 27,5%. Lam bon gĕh 1.070 hec ta neh bư mir jan ba; tâm nĕ, gĕh rlau 680 hec ta ca phê, 180 hec ta tiêu, rlau 100 hec ta neh tăm tơm sa play gĕh tơm play jrang, sầu riêng, tơm đôr, tơm play kroch rse…
 • Rong pêp sa poăch n’sĭt âk prăk tâm nau pah kan
 • 03/06/2021 11:12
 • R’năk nô Nguyễn Hữu Tiếp, thôn Quảng Hợp, xă Quảng Sơn (Dak Glong) ntơm ndâk nau kan rong pêp âk poăch ta neh huy rlau 100 met vuông. R’năk nô nkra ndrung rong têh mbâl, nkra đệm lót sinh học, nkra trong dĭng dak ân pêp ngêt dak êng,…
 • Buôn Choăh lăp yăn rek ba lŏ
 • 20/05/2021 14:48
 • Yăn đông xuân 2020-2021, xă Buôn Choăh (Krông Nô) gĕh neh tăm ba lŏ dăch tât 700 hec ta. Abaơ, bu nuyh bon lan tâm xă dôl rek ba lŏ gơi di mông khay srih tăm yăn mhe.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.