Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Rong be Boer n'sĭt prăk tâm nau wăng sa
 • 23/09/2021 11:11
 • Năm 2017, r'năk nô Nguyễn Văn Thông, bon Jâng Play 3, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) nkra 50 met vuông ndrung, r'văt 10 mlâm be Boer rong. Jêh tât 3 năm mât rong, pơk huy nau kan aơ, tât abaơ r'năk nô lĕ gĕh rlau 60 mlâm be, tâm nĕ gĕh 30 mlâm be rong ân deh kon. Tâm du năm, du mlâm be me deh 2-3 mlâm kon du tâ, du tâ deh jŏ tâm 5 - 6 khay. Be kon mhe deh jâk tâm 5 kí, rong tâm 3 khay jâk tât 50 kí du mlâm lah dơi păng nhŭp tăch. Ðah r'noh tăch ntơm 100 - 150 r'hiăng du kí đah abaơ, du khay r'năk nô gĕh n'sĭt ntơm 12 tât 15 r'keh prăk.
 • Nau uĕh tăm tơm si n'king rsial, n'king n'hâm ma tơm ca phê
 • 23/09/2021 11:12
 • Nau kan tăm tơm si n'king rsial, n'king n'hâm ma tơm ca phê abaơ dôl jêng du ntil nau pah kan di, n'sĭt uĕh tâm nau kan. Tĕng mbơh ntĭm bơh N'gâng kan ntĭm bư mir jan ba he tăm tơm si n'king n'hâm bơh đah điều hòa trôk nar, ân tơm luh kao, gĕh play lah hôm mât mray dak, mât phân, mât nau ĭt dak tâm neh.
 • Bu nuyh bư mir Phan Thị Hoa blau wăng sa
 • 08/09/2021 10:59
 • U Phan Thị Hoa, bu nong Tày ta bon B'Srê B, xă Dak Som (Dak Glong) gĕh n'sĭt tâm nau pah kan rlau 300 r'keh prăk du năm tă bơh nau kan tăm ăp ntil tơm. Ta neh huy 2 hec ta u tăm ca phê, jêh peh gĕh n'sĭt tgât 4 tân du hec ta.
 • Neh tăm tơm sa play hao âk
 • 26/08/2021 14:50
 • Tĕng N’gâng kan ntĭm bư mir jan ba n’hanh N’hao nau rêh bon lan, tât abaơ, lĕ r’ngôch neh tăm tơm sa play tâm lam n’gor gĕh tâm 12.000 hec ta, âk rlau 6.000 hec ta đah năm 2016.
 • Bu nuyh bư mir xă Nam Xuân srah bơh kơi ba yăn hè thu
 • 19/08/2021 11:17
 • Yăn hè thu 2021, xă Nam Xuân (Krông Nô) mra srah tâm 140 hec ta ba lŏ. Ta ăp nar abaơ, bu nuyh Tày, Nùng, Thái ta aơ dôl kai neh, trŭnh srah bơh kơi ba lŏ yăn hè thu ta ndrênh thôn Dak Sơn n'hanh Thanh Sơn.
 • Čů Jŭt ntơm rôk pĕ ăp ntil play yăn hè thu
 • 19/08/2021 11:18
 • Yăn hè thu năm 2021, n'qual Čů Jŭt srih tăm gĕh rlau 11.150 hec ta ăp ntil tơm. Tâm nĕ, neh tăm mbo gĕh rlau 5.850 hec ta; ba lŏ 3.127 hec ta, tuh rmĭt 682 hec ta; tuh ndrêh 290 hec ta; bŭm blang 365 hec ta.
 • Mât ndrôk rpu, pêp iăr ta yăn bri mih
 • 11/08/2021 16:14
 • Ta mông abaơ, tâm lam n'gor mih âk. Aơ jêng tâ gĕh nau ji, tâm tưp ma mpô mpa rong, tâm nĕ gĕh rpu, ndrôk, be, sur, iăr pêp sin... Yor nĕ, bu nuyh bon lan rơm nau kan gơi mât n'hanh rong ân uĕh mpô mpa tâm r'năk. Tâm nĕ, uănh trôk nar mih mo mô gơi gĭt mbơk n'hanh ndrŭng mpô mpa.
 • Tăm sâm Bố chính ta Quảng Sơn
 • 11/08/2021 16:12
 • Mhe aơ, âk r'năk bư mir pah kan ndrel ma doanh nghiệp ta Bon têh Hồ Chí Minh lĕ rlong tăm tơm sâm Bố chính ta xă Quảng Sơn (Dak Glong) ntơm sa ơm saơ n'sĭt uĕh tâm nau pah kan.
 • Lý Văn Liên blau wăng sa
 • 04/08/2021 11:07
 • Năm 1997, r'năk che Lý Văn Liên, bu nong Nùng ta n'gor Lạng Sơn tât rêh ta thôn 6, xă Nam Bình (Dak N'Soong).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.