Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Che Ðiểu Tùng gĕh n’sĭt tâm nau kan 250 rkeh prăk du năm
 • 08/06/2017 13:48
 • Ðah 2 hec ta neh, che Ðiểu Tùng ta bon Dak R’Moan, xă Dak R' Moan (Gia Nghĩa) tăm ăp ntil tơm tăm zŏ năm gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan. Năm 2000, che mray uĕh rlau 2 hec ta neh tăm tơm điều, sreh lơi ăp n’kĭng mô gĕh âk play gơi tăm 2.000 tơm ca phê.
 • Bu nuyh kan mir xă Nâm N’đir tăm ăp ntil tơm tăm gleh nar
 • 08/06/2017 13:48
 • Xă Nâm N’đir (Krông Nô) gĕh dăch 1.000 r’năk bu nuyh Dao đah rlau 4.000 bu nuyh, gĕh rlau 50% bu nuyh bon lan lam xă. Bơh đah nsu n’hanh ndơp dŏng ăp ntil rdeh bư mir jan ba, bon lan Dao uănh kh’lay nau kan tăm ăp ntil tơm gleh nar gơi trŭnh nau roh hoăch yor trôk nar mô uĕh, rnoh ndu ndơ gĕh tăm rgâl rnoh kh’lay n’hanh mô hôm uĕh neh ntu…
 • Sbrĭ grăp tơm tăm kơp di VnSAT gơi dŏng tăm tay tơm ca phê mhe
 • 25/05/2017 09:48
 • Abaơ, tâm lam n’gor gĕh 5 ntŭk kơp sbrĭ rnih ca phê kơp di tĕng kơt Nau kan VnSAT (Nau kan plăch rgâl nau bư mir kan ba ĭt khĭm ta Việt Nam yor Wâl prăk Lam ăp bri dak kơl) lĕ dơi M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh N’hao nau rêh tâm bon lan pă sam bŭt kơp. Nau kan aơ gơi pă rnih tơm tăm uĕh dŏng tăm tay tơm ca phê mhe tâm lam n’gor.
 • Bu nuyh bu ur Dao tăm tơm sa play njŭng ta neh Nâm N’đir
 • 25/05/2017 09:48
 • Năm 2012, yuh Ðặng Thị Lan, bu nong Dao ta thôn Nam Tân, xă Nâm N’đir (Krông Nô) mĭn jêh rĭ koh lơi tơm ca phê mô hôm gĕh âk play gơi rgâl tăm tơm quýt sĭk. R’năk yuh kai tay rlau du hec ta neh yôk mô uĕh, koai dăch tât du sào ntu ka n’gâng dak; nkra trong tŏ dak… tăm rlau 400 tơm play quýt sĭk.
 • Ðiểu The rklaih nau rêh o-ach yor dŏng prăk manh pah kan uĕh
 • 16/05/2017 09:08
 • Năm 2012, yor dơi kơl ân manh prăk sŏk iê prăk kon ân ma r’năk bon lam mpôl rnoi iê bu nuyh, nô Ðiểu The ta bon Ol Bu Tung, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) lĕ manh prăk wâl prăk 50 r’keh prăk, dơi kơl sŏk iê prăk kon 8%. Che dŏng prăk manh tăm ca phê ta neh tăm tơm điều.
 • Bon lan Dao tăm ca phê 4C, n’hao rlau âk play
 • 28/04/2017 14:44
 • Ntơm năm 2013, 170 rnăk bon lan thôn Ðức Bình, xă Ðức Mạnh (Dak Mil) tĕng kơt nau kan tăm ca phê nâp phĭt tĕng nau kan kơp di 4C (nau kan ndrel ân phung tăm ca phê lam ăp bri dak).
 • Tăm tơm sa trau VietGAP gĕh n’sĭt âk rhiăng rkeh prăk ăp năm
 • 21/04/2017 10:31
 • Ntơm năm 2009 tât abaơ, rnăk yuh Bùi Thị Lâm, thôn Tân Lợi, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) tăm tơm sa trau ta neh huy dăch tât 0,6 hec ta đah ăp ntil tơm sa trau tâm ban: tơm n’ha sa trau (sa lat, kải ăp ntil) tơm tăm sŏk play gâm trau (rpŭng, tuh cove) n’hanh n’ha bô (siâm, ngò).
 • Tâm rnglăp tăm tơm sa trau ta Ntŭk kan ndrel Phú Nông
 • 13/04/2017 14:15
 • Ðah nau kan ndrêl tă bơh ăp phung kan gĕh nau ŭch kan tăm tơm sa trau ndrel, nau kan Ntŭk kan ndrel Phú Nông sĭt tăm tơm sa trau ta xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) pah kan uĕh ngăn, suy kơl n’hao tay prăk n’sĭt, njêng trong hăn nâp knơm ma ăp bu nuyh kan.
<< <  27  28  29  30  31  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.