Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gĕh n’sĭt âk prăk yor tăm tơm sa play
 • 09/11/2017 13:44
 • Ntơm năm 2014, u Nguyễn Thị Thanh, ta thôn 9, xă Dak Wil (Čư Jŭt) tăm ăp ntil tơm sa play tâm ban kam sành, quýt đường, táo, play khuăl ta neh 7 sao.
 • Bu nuyh bư mir Thuận An gĕh âk play tuh neh tăm
 • 26/10/2017 09:27
 • Yan tăm năm 2017, yor sŏk ăp ntil rnih uĕh dŏng tăm tâm ban L17, L26, tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật tâm nau kan bư ân uĕh nhe, răk chăm nĕ yan năm aơ, neh tăm tuh neh bu nuyh bon lan ta xă Thuận An (Dak Mil) gĕh âk ngăn play.
 • Nô Y Thư Ê ban bư ndrŏng yor tăm tơm kông nghiệp
 • 26/10/2017 09:27
 • Năm 2010, nô Y Thư Ê ban, Bu Nong ta bon Broih, bon jê Dak Mam (Krông Nô) dŏng prăk rvăt tơm điều, ca phê, tiêu gơi tăm bư ân hao nau wăng sa tâm r’năk. Tât abaơ, r’năk nô gĕh du hec ta điều, 2,5 hec ta ca phê n’hanh 200 gâng tiêu.
 • Krông Nô hao nau kan chiă rong ndrôk
 • 19/10/2017 10:20
 • Abaơ, bơh đah nau kan răk mray, n’hao gĕh ân âk play, ndu ndơ gĕh n’sĭt yor tăm ăp ntil tơm kông nghiệp n’hanh tơm tăm gleh nar, bu nuyh tâm lam n’qual Krông Nô hao tay nau kan chiă rong ndrôk.
 • Ðảng viên Nông Văn Dung blau wăng sa
 • 12/10/2017 14:36
 • Năm 2013, đảng viên Nông Văn Dung, bu nong Tày ndrel ma r’năk tă bơh Cao Bằng hăn ta Dak Ha (Dak Glong) rvăt 2 hec ta neh gơi dŏng pah kan wăng sa.
 • Ðiểu Kêu – đảng viên “ndrŏng”
 • 05/10/2017 10:34
 • Ðah nuih n’hâm gơih, nsrôih tâm nau kan, blau mĭn, gơi nti ôp n’hanh ngăch mprăl pah kan, đảng viên Ðiểu Kêu, Bu Nong, bon Tu Soay, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) lĕ jêng du r’năk bư mir jan ba, tăch rvăt blau.
 • Ðiểu Quét n’hao nau kan wăng sa ân nâp nâl
 • 29/09/2017 09:55
 • Năm 1997, che Ðiểu Quét, bu nuyh Bu Nong ta bon Bu Bir, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) lĕ rgâl iê neh tăm tơm điều gơi tăm tơm ca phê, tăm tơm tiêu ndrel ma chiă rong ndrôk gơi n’hao nau wăng sa ân nâp nâl.
 • Dak N’Drung n’hao nau kan chiă rong mpô pa
 • 29/09/2017 09:50
 • Abaơ, ndrel ma nau kan nchŭn nhâm răk mray, n’hao âk ăp ntil tơm tăm tâm ban gĕh ca phê, tiêu… bu nuyh bon lan tâm lam xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) uănh kh’lay tay nau kan n’hao chiă rong ăp ntil ndrôk rpu, pêp iăr.
 • Rong sur ntưp nach bri gơi bư jêng “poăch sa kah”
 • 21/09/2017 15:16
 • Năm 2016, nô Phan Văn Sáu ta thôn 2, xă Dak Ha (Dak Glong) lĕ janh, nsu pâk huy ndrung rong sur ntưp nach bri gơi bư gĕh “poăch sa kah” tâm nau kan tâm ban: Roah sur kon rong gĕh gien uĕh, mô gĕh nau ji, gĕh ntŭk huy ân sur hăn joi mpa sa, nchuăt; ân sa ăp ntil mpa gâ hĭp, play ăp ntil… Yor nĕ, sur ntưp nach bri r’năk nô rong gĕh poach uĕh, âk poăch, iê ngi, ntô n’hơ n’hanh sa ranh, bô kah.
<< <  25  26  27  28  29  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.