Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tăm pe ntil tơm gĕh n’sĭt uĕh tâm nau kan
 • 23/12/2016 09:56
 • Che Mai Văn Khánh, ta thôn 7, xă Dak R’la (Dak Mil) jêng du rnăk bon lan gĕh n’sĭt âk prăk tâm nau kan yor tăm pe ntil tơm. Abaơ, đah nau kan tăm tơm soài n’hanh cà phê tiêu, tâm ban ăp năm, rnăk che gĕh n’sĭt lơ 200 rkeh prăk.
 • Thị Oanh bư ndrŏng blau tăm tơm n’hanh rong mpô pa
 • 15/12/2016 11:26
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, yor dơi Bri dak sâm kơl ân manh prăk, kơl nau ntĭm kĩ thuật n’hanh ntĕng kơt nau mbên mât mray tơm tăm, mpô pa rong, yuh Thị Oanh ta bon Bu N’Dŏh, xă Dak Wer (Dak R’lâp) lĕ janh pah kan gơi tăm, mât mray 3 hec ta cà phê, 1,5 hec ta điều, tăm mhe 800 gâng tiêu, du hec ta cao su.
 • Nau ntĭm mât mray tơm tiêu yan luh play ân di
 • 09/12/2016 14:47
 • Ta yan bri mih jêng yan tơm tiêu dôl ma hao têh n’hanh rong play nĕ gĕh âk ngăn nau ji yor tu ndrŭng sa. Yor nĕ, mât mray ân uĕh n’hanh n’gang nau ji yor tu ndrŭng ân ma tơm tiêu ta yan aơ kh’lay hô ngăn.
 • Che Ðặng Hữu Hiền-bu nuyh bư mir jan ba blau lĕ zŏ năm
 • 09/12/2016 14:47
 • Lah dăch tât 2 hec ta neh bư mir jan ba, yor tăm ăp tơm, rong mpô pa di, âk n’hanh tĕng kơt khoa học nĕ che Ðặng Hữu Hiền, bu nong Dao ta thôn 10, xă Dak N’Drŏt (Dak Mil) lĕ gĕh âk prăk n’sĭt tâm nau pah kan ăp năm.
 • Gĕh n’sĭt prăk dŏng tă bơh rong be
 • 24/11/2016 15:11
 • Saơ nau kan rong be gĕh n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa, prăk dŏng kan mô gĕh hoăch âk, năm 2013, rnăk che Trần Quang Vinh, thôn 4, xă Tâm Thắng (Cư Jŭt) lĕ rvăt be kon, nkra ndrung rong gơi n’hao nau kan chiă rong be.
 • Yuh Ðềm blau pah kan, tăch rvăt drăp ndơ
 • 18/11/2016 15:55
 • Năm 2012, dơi Nau kan ân trŭnh o-ach nâp knơm mpeh Tây Nguyên kơl ân tơm hĭp tăm gơi hao rong ndrôk, yuh Nông Thị Ðềm, bu nong Tày ta thôn 15, xă Nam Dong (Čư Jŭt) lĕ tăm gĕh 1.500 met vuông hĭp VA06, hĭp gur n’hanh rong ndrôk.
 • Gép mpet ma tơm ca phê uĕh ngăn tâm nau kan
 • 10/11/2016 14:54
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, nô Ðặng Khắc Chương, 40 năm, gŭ ta thôn Thuận Nam, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ mĭn joi, nti ôp nau kan tăm tơm gép mpet gơi tơm ca phê uĕh, play têh, n’kĭng jong, nơih pĕ play, n’gang tu ndrŭng n’hanh ât dak uĕh.
 • Thuận Hà tăm ăp ntil tơm, rong ăp ntil ndơ
 • 10/11/2016 14:56
 • Abaơ, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) gĕh lơ 5.000 hec ta neh bư mir jan ba. Ndăn neh uĕh, bri siăl uĕh, tâm ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan tâm xă lĕ janh kan tăm ăp ntil tơm, rong ăp ntil ndơ, lơ nar lơ gĕh n’sĭt âk ndu ndơ gĕh kan, uĕh tâm nau kan.
 • Gĕh n’sĭt prăk dŏng na nao yor rong be
 • 03/11/2016 16:45
 • Năm 2013, nô Nguyễn Văn Bình ta thôn 11, xă Nam Dong (Čư Jŭt) ntơm rong 5 mlâm be ân deh kon. Bơh đah sŏk hĭp bơh tăch rong, nô tăm lơ 3 hec ta tơm t’ru… bư gâng tiêu, tâm nĕ lŏ sŏk n’ha, ntô tơm si bư mpa sa gơi rong be.
 • Gĕh n’sĭt du r'mé prăk dŏng du năm yor bơ Booth
 • 03/11/2016 16:43
 • Năm 2007, jêh ôp joi, nti nau mbên tăm tơm sa play n’hanh mĭn uănh neh ntu, bri siăl tâm n’tŭk gŭ, che Ðậu Huy Lộc ta thôn Ðức Thắng, xă Ðức Mạnh (Dak Mil) lĕ rlong tăm gĕh 16 tơm bơ Booth.
<< <  18  19  20  21  22  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.