Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hoàng Phụ Luồng blau wăng sa
 • 18/11/2021 09:48
 • Năm 1998, r'năk che Hoàng Phụ Luồng, bu nong Dao ntơm bơh Cao Bằng tât rêh ta bản Ðầm Giỏ, xã Thuận Hà (Dak N'Soong). Che gơih n'hanh nsrôih ngăn tâm nau pah kan bư mir jan ba. Ta neh huy 4 hec ta, che tăm ăp ntil tơm kông nghiệp gĕh tiêu, ca phê, bơ..., ăp ntil tơm jêng ngăn, gĕh play âk.
 • Ntâp dak si n'jrăng nau ji ma mpô mpa rong
 • 11/11/2021 10:01
 • Gơi ngăch n'jrăng, n'gang nau ji tưp ta pêp iăr, ndrôk rpu, trŭnh nau roh mpô mpa rong yor nau ji tưp bư, tâm nĕ gĕh ntơm bơh abaơ tât bôk năm 2022, bu nuyh mât rong pah kan nê nê gơi n'jrăng nau ji ma mpô mpa rong.
 • Yăn pĕ play ca phê gĕh saơ nau m'ak
 • 11/11/2021 10:02
 • Tâm năm 2020 - 2021, lam n'gor gĕh rlau 131.000 hec tar neh tăm ca phê, klăp mĭn lah jêh pĕ gĕh tâm 332.040 tân. Abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam n'gor ntơm lăp yăn pĕ play ca phê đah nuih n'hâm m'ak.
 • Tăm tơm cam Vinh ta Dak Wer
 • 04/11/2021 15:30
 • Bôk năm 2019, che Lý Văn Nam, bu nong Hoa lĕ r'văt tơm cam Vinh (Nghệ An) tăm ta thôn 10, xă Dak Wer (Dak R'lâp). Ta neh 7 sào, che tăm 500 tơm cam Vinh ndrel ma 120 tơm sầu riêng Thái n'hanh 50 tơm play nkroch ntô đung.
 • Bon R'Bŭt n'hao nau kan bư mir jan ba
 • 04/11/2021 15:32
 • Bon R'Bŭt, xă Quảng Sơn (Dak Glong) gĕh lĕ r'ngôch neh bư mir jan ba huy tâm 2.200 hec tar; rlau 700 r'năk sa bu nuyh bon lan. Bu nuyh bon lan n'hanh xă kơp nau bư mir jan ba jêng du trong n'hao nau wăng sa tâm bon.
 • Bu nuyh bư mir Krông Nô tăch mbo kh'lay rnoh prăk
 • 27/10/2021 15:06
 • Yăn hè thu năm 2021, Krông Nô tăm gĕh 12.300 hec tar mbo, tâm nĕ gĕh tâm 90 hec tar mbo lai, dơi tăm âk ta ăp xă Buôn Chóah, Dak Drô, Ðức Xuyên, Nam Ðà n'hanh Quảng Phú. Ăp ntil mbo dơi bu nuyh bon lan dŏng tăm âk gĕh NK66, NK67, NK54, DDK888…
 • Njrăng lah pơk huy neh tăm tơm sa trau, reh, play
 • 27/10/2021 15:07
 • Dak Nong abaơ gĕh rlau 11.000 hec tar neh tăm tơm sa trau, reh, play, tơm play ăp ntil, đah r'noh gĕh pĕ tâm 134.000 tân du năm. Bơh đah tơm n'sĭt uĕh tâm nau wăng sa, ăp ntil tơm sa trau, reh, play gĕh âk nô nau jêr yor "Play âk rnoh tăch mô saơ kh'lay" mô rĭ lah mô gĕh bu ŭch r'văt. Yor nĕ, bu nuyh bon lan n'jrăng lah pơk huy neh tăm gơi trŭnh rnoh roh prăk, tâm nĕ gĕh nô nau "Play âk rnoh tăch mô saơ kh'lay" mô rĭ tăch rnoh prăk kh'lay jêh rĭ tơm tăm mô saơ gĕh âk play.
 • N'hao mpeh bư mir jan ba tĕng kơt kông nghệ mhe
 • 21/10/2021 10:14
 • N'hao mpeh bư mir jan ba tĕng kơt kông nghệ mhe tĕng nau pah kan du ntŭk, tăm êng du ntil tơm, ndâk nau kan tăch r'văt drăp jêng nau kan bơh Ðảng bộ ntơm abaơ tât năm 2030.
 • Dak R'tih nchŭn n'hâm suan n'hao nau kan bư mir
 • 21/10/2021 10:13
 • Xă Dak R'tih (Tuy Ðức) gĕh rlau 6.321 hec tar neh bư mir jan ba. Tâm nĕ, 5.992,1 hec tar neh tăm ăp ntil tơm gĕh 4.340 hec tar ca phê, 546,5 hec tar tiêu, 514 hec tar điều, 390 hec tar kao su, 77 hec tar măc ka, 67,5 hec tar neh tăm tơm sa play...; r'noh nĕ bă bă tăm ba lŏ, mbo, bum prŭm, n'ha trau ăp ntil...
 • Bon B'Dơng mât chăm uĕh ăp ntil tơm
 • 30/09/2021 16:54
 • Bon B'Dơng, xă Quảng Khê (Dak Glong) abaơ gĕh 520 hec ta neh bư mir jan ba. Tâm nĕ, gĕh 450 hec ta neh tăm ca phê, 30 hec ta neh tăm tiêu, 20 hec ta neh tăm sầu riêng, 10 héc ta mbo,5 hec ta neh tăm măc ka, 5 neh tăm tơm play kroch rse.
 • K'Bàng nsrôih pah kan n'hao nau wăng sa
 • 30/09/2021 16:53
 • Nô K'Bàng, bu nuyh Mạ ta bon B'Srê B, xă Dak Som (Dak Glong) jêng bu ndăm bu nong iê bu nuyh gĕh nau nsrôih pah kan n'hao nau wăng sa, nklaih nau rêh o-ach tâm xă.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.