Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gĕh n’sĭt rlau 30 rkeh prăk du khay yor rong be
 • 12/11/2020 09:38
 • Ka han rmanh Trần Long ta thôn 2, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) jêng du huê hội viên gĕh nau blau pah kan bư mir jan ba tâm xă. Bơh đah tăm ca phê n’hanh tiêu, che rong tay be ntơm năm 2013.
 • Tăm rpŭng tôk tâm wâl mŭng
 • 12/11/2020 09:40
 • Bôk năm 2020, nô Nguyễn Tuấn Anh, thôn 10, xă Kiến Thành (Dak R’lâp) dŏng dăch tât 200 r’keh prăk ndâk nkra wâl mŭng huy 750 met vuông.
 • Ndâk njêng ntil ca phê mrô 1 Việt Nam
 • 05/11/2020 13:57
 • Ca phê Ðặc sản - Coffee Speciality bơh r’năk che Hoàng Châu Hồng, thôn 4, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) lah du ntil drăp ca phê dơi âk bu gĭt, tâm di ma nau kan quốc tế.
 • Ndâk njêng nau pah kan ntơm bơh play neh xiêm
 • 01/10/2020 10:27
 • Jêh âk năm mĭn joi, rlong kan n’hanh nkra ăp ntil ndơ, năm 2019, yuh Lê Thị Ly Na, phường Nghĩa Ðức (Gia Nghĩa) lĕ njŭn tâm bon lan ntil Trà Play nheh xiêm. Trà Play nheh xiêm bô kah n’hanh gĕh nau kan êng ang lah ngêt, dơi âk bu nuyh bon lan r’văt dŏng.
 • Bư ndrŏng yor tăm ăp ntil tơm
 • 24/09/2020 16:42
 • Năm 1999, r’năk u Nguyễn Thị Hào ta thôn 15, xă Dak Wer (Dak R’lâp) tăm dăch tât 1.000 gâng tiêu n’hanh rlau 700 tơm ca phê n’hanh tăm ndrel ma 100 tơm sa play gĕh măng cụt, sầu riêng n’hanh tăm 2 hec ta bơ.
 • Tâm r’nglăp n’hao nau kan bư tĕng kông nghệ mhe
 • 24/09/2020 16:40
 • Tĕng N’gâng kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh Bư hao bon lan, lôch năm 2019, lam n’gor gĕh tâm 270 hec ta neh bư mir jan ba bư tĕng nau kan kông nghệ mhe, dơi ndâk kan ta ăp ntil nau kan, ntŭk kan: rnih tơm tăm, mpô mpa rong, kĩ thuật rong – tăm, mât mray, nkra ndơ sa, tăch r’văt ndrăp ndơ.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.