Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gĕh n’sĭt âk prăk yor tăm kao hồng
 • 19/03/2020 10:33
 • R’năk nô Trần Văn Học ta thôn 14, xă Dak Wer (Dak R’lâp) uĕh tâm nau kan yor sŏk kao hồng ntơm ta Hà Nội tât ta ntŭk rêh abaơ tăm năm 2019.
 • N’sĭt tay prăk yor tăm tơm blân srat
 • 05/03/2020 10:24
 • Ntơm năm 2015, r’năk nô Ngô Văn Trường ta thôn 6, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) ntơm ndâk nau pah kan tăm tơm blân srat ta neh huy tâm du hec ta.
 • Ndrênh ba lŏ “n’sĭt phe sông” ta xă Dak Wer
 • 05/03/2020 10:22
 • Năm 2010, pah kan nau kan gơi gĕh tŏng phe sông tâm bon lan bu nong iê bu nuyh, xă Dak Wer (Dak R’lâp) ndâk tâ kan muih săr dăch tât 5 hec ta gơi bu nuyh bon lan ta bon Bu N’đoh tăm ba lŏ.
 • Nau kan rong sin deh tăp ta Nam Xuân
 • 27/02/2020 15:26
 • Ntơm n’gul năm 2019, nô Ðường Thanh Trực (deh năm 1980), bu nong Tày ta thôn Thanh Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) r’văt 350 mlâm kon sin krăk rong gơi deh tăp.
 • Âk nau uĕh yor tŏ dak bư truh ma tơm ca phê
 • 27/02/2020 15:26
 • Năm 2018, che Mai Huyệch, 53 năm, ta thôn Tân Hiệp, xă Dak R’moan, bon têh Gia Nghĩa r’văt dĭng dak tŏ dak bư truh kơt kông nghê Israel đah r’noh prăk dŏng tât 60 r’keh prăk tâm du hec ta dơi bu kơl 50% r’noh prăk bơh Nau ndâk kan VnSAT Dak Nong.
 • N’sĭt tay prăk tâm nau pah kan yor rong be
 • 20/02/2020 13:38
 • Dơi Ndơ kan Bư trŭnh nau rêh o-ach mpeh Tây Nguyên tâm lam n’gor (Ndơ kan WB) kơl be rong, mpa sa n’hanh ntĭm kĩ thuật mât rong, nau mĭn kan n’hanh bư hao nau kan wăng sa, yuh Nông Thị Nội, bu nong Tày ta thôn 8, xă Dak Ha (Dak Glong) lĕ klaih nau o-ach, gĕh nau rêh đăp mpăn.
 • N’sĭt âk prăk yor tăm tơm dâu rong ndrŭng bư rse brai
 • 20/02/2020 13:38
 • Nô Phạm Văn Hiệu ta thôn Dak Lang, xă Quảng Khê (Dak Glong) n’kôch ân gĭt: Tăm tơm dâu rong ndrŭng bư rse brai mô gĕh jêr, iê nar rong lah gĕh n’sĭt lih li prăk nĕ ntơm 10 năm lĕ lăn, r’năk nô lĕ ruah nau kan tăm tơm dâu rong ndrŭng bư rse brai gơi bư hao nau wăng sa.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.