Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh bư mir xă Nam Xuân srah bơh kơi ba yăn hè thu
 • 19/08/2021 11:17
 • Yăn hè thu 2021, xă Nam Xuân (Krông Nô) mra srah tâm 140 hec ta ba lŏ. Ta ăp nar abaơ, bu nuyh Tày, Nùng, Thái ta aơ dôl kai neh, trŭnh srah bơh kơi ba lŏ yăn hè thu ta ndrênh thôn Dak Sơn n'hanh Thanh Sơn.
 • Čů Jŭt ntơm rôk pĕ ăp ntil play yăn hè thu
 • 19/08/2021 11:18
 • Yăn hè thu năm 2021, n'qual Čů Jŭt srih tăm gĕh rlau 11.150 hec ta ăp ntil tơm. Tâm nĕ, neh tăm mbo gĕh rlau 5.850 hec ta; ba lŏ 3.127 hec ta, tuh rmĭt 682 hec ta; tuh ndrêh 290 hec ta; bŭm blang 365 hec ta.
 • Mât ndrôk rpu, pêp iăr ta yăn bri mih
 • 11/08/2021 16:14
 • Ta mông abaơ, tâm lam n'gor mih âk. Aơ jêng tâ gĕh nau ji, tâm tưp ma mpô mpa rong, tâm nĕ gĕh rpu, ndrôk, be, sur, iăr pêp sin... Yor nĕ, bu nuyh bon lan rơm nau kan gơi mât n'hanh rong ân uĕh mpô mpa tâm r'năk. Tâm nĕ, uănh trôk nar mih mo mô gơi gĭt mbơk n'hanh ndrŭng mpô mpa.
 • Tăm sâm Bố chính ta Quảng Sơn
 • 11/08/2021 16:12
 • Mhe aơ, âk r'năk bư mir pah kan ndrel ma doanh nghiệp ta Bon têh Hồ Chí Minh lĕ rlong tăm tơm sâm Bố chính ta xă Quảng Sơn (Dak Glong) ntơm sa ơm saơ n'sĭt uĕh tâm nau pah kan.
 • Lý Văn Liên blau wăng sa
 • 04/08/2021 11:07
 • Năm 1997, r'năk che Lý Văn Liên, bu nong Nùng ta n'gor Lạng Sơn tât rêh ta thôn 6, xă Nam Bình (Dak N'Soong).
 • Mât chăm tơm tăm jŏ năm ta yăn bri mih
 • 29/07/2021 10:31
 • Abaơ, ăp n'qual tâm n'gor lĕ gĕh mih âk. Aơ jêng nar gĕh ăp tu ndrŭng, nau ji bư iơh ma tơm tăm. Yor nĕ, bu nuyh bư mir uănh kh'lay nau kan mât chăm ăp ntil tơm tăm jŏ năm gĕh ca phê, tiêu n'hanh ăp ntil tơm sa play.
 • Ðảng viên K’Hoàng blau wăng sa
 • 22/07/2021 10:23
 • K’Hoàng lah đảng viên, bí thư chi đoàn bon B’Srê B, xă Dak Som (Dak Glong). Nô hmô tâm nau kan ndâk njêng nau wăng sa ta r’năk n’hanh jêng du huê bu ndăm blau wăng sa tâm bon.
 • N'jrăng n'gang nau ji plau môr ta săk rpu, ndrôk
 • 22/07/2021 10:23
 • Abaơ, nau ji plau môr ta săk rpu, ndrôk gĕh âk nau jêr, nĕ klăch ngăn gĕh nau tâm tưp, bư mô uĕh tât tâm nau pah kan, chiă rong mpô mpa bơh bu nuyh bon lan. Nau ji plau môr ta săk way tâm tưp yor gĕh mpô mpa kăp lah măch, rhuay, rvai...
 • Bon Phi Mur n'chŭn n'hâm suan n'hao nau wăng sa
 • 14/07/2021 15:13
 • Bon Phi Mur, xă Quảng Khê (Dak Glong) abaơ gĕh 470 r'năk, 1.800 bu nuyh, tâm nĕ gĕh âk bu nong Mạ. Dơi ăp n'gâng kan, ăp ntŭk kan kơl prăk manh, kơl tơm tăm, mpô mpa rong, ntĭm kĩ thuật mât chăm..., bu nuyh bon lan tâm bon rlau nar rlau gơih pah kan, gơih bư mir jan ba.
 • Thuận An nchŭn n’hâm suan tăm mhe ca phê
 • 07/07/2021 15:29
 • Xă Thuận An (Dak Mil) gĕh rlau 4.370 hec te neh tăm tơm ca phê, tâm nĕ gĕh âk tơm lĕ jŏ năm, mô hôm gĕh âk play. Yor nĕ, ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan uănh kh’lay nau kan, n’hao tăm mhe tơm ca phê.
 • Bu nuyh bon lan Nam Dong pơk huy nau kan rong be
 • 07/07/2021 15:28
 • Ăp năm dăch abaơ, âk r'năk bu nuyh bon lan ta xă Nam Dong (Čů Jŭt) lĕ sach nau kan rong be gơi ndâk nau wăng sa. R'noh be rong ta xă abaơ lĕ hao âk, tât abaơ gĕh tâm 3.200 mlâm.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.