Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Che Ðiểu Bót blau bư mir jan ba
 • 20/07/2017 10:16
 • Ðah nuih nhâm gơih, nsrôih pah kan, ôp tĕng kơt nau kan, r’năk che Ðiểu Bót (deh năm 1960), Bu Nong ta bon Bu P’râng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) lĕ jêng du r’năk pah kan bư mir jan ba blau.
 • Chăm mray tơm tiêu ngul yan bri mih
 • 13/07/2017 10:31
 • Ngul yan bri mih, dak iăng tâm neh n’hanh dak tâm dâng neh hao prêh, bư neh jêr sơh, nĕ tơm tiêu ngăch ngăn ôm reh. Yor nĕ, he koai trong dak hoch, mô ân dak iăng tâm đang tiêu tăm.
 • Tăm quýt ndrel ma ca phê n’hao tay prăk n’sĭt tâm nau kan
 • 06/07/2017 14:37
 • Tâm năm 2012, che Nguyễn Cửu Hoàng Khanh, ta thôn Nam Trung, xă Nam Ðà (Krông Nô) sŏk rnih tơm quýt sĭk tă bơh Ðồng Nai tăm ndrel tâm đang ca phê huy 0,3 hec ta. Yor nsrôih joi ôp, tĕng kơt di khoa học kĩ thuât tâm nau kan, đang quýt bơh r’năk jêng ngăn, iê tu ndrŭng sa n’hanh play na nao tâm năm. Lah nĕ, mir tăm ca phê ât jêng đâng, play âk rlau tăm êng ca phê.
 • Nau ntĭm chăm ca phê yan bri mih
 • 29/06/2017 10:20
 • Tĕng M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba – N’hao nau rêh bon lan, lam n’gor abaơ gĕh rlau 125.000 hec ta ca phê, tâm nĕ ca phê lĕ play rlau 112.000 hec ta.
 • Che Ðiểu Tùng gĕh n’sĭt tâm nau kan 250 rkeh prăk du năm
 • 08/06/2017 13:48
 • Ðah 2 hec ta neh, che Ðiểu Tùng ta bon Dak R’Moan, xă Dak R' Moan (Gia Nghĩa) tăm ăp ntil tơm tăm zŏ năm gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan. Năm 2000, che mray uĕh rlau 2 hec ta neh tăm tơm điều, sreh lơi ăp n’kĭng mô gĕh âk play gơi tăm 2.000 tơm ca phê.
 • Bu nuyh kan mir xă Nâm N’đir tăm ăp ntil tơm tăm gleh nar
 • 08/06/2017 13:48
 • Xă Nâm N’đir (Krông Nô) gĕh dăch 1.000 r’năk bu nuyh Dao đah rlau 4.000 bu nuyh, gĕh rlau 50% bu nuyh bon lan lam xă. Bơh đah nsu n’hanh ndơp dŏng ăp ntil rdeh bư mir jan ba, bon lan Dao uănh kh’lay nau kan tăm ăp ntil tơm gleh nar gơi trŭnh nau roh hoăch yor trôk nar mô uĕh, rnoh ndu ndơ gĕh tăm rgâl rnoh kh’lay n’hanh mô hôm uĕh neh ntu…
<< <  8  9  10  11  12  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.