Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trường Xuân hao ăp ntil nau kan rong be tâm r’năk
 • 26/06/2020 15:01
 • Yor r’noh tăch play ăp ntil tơm tăm trŭnh, âk r’năk bu nuyh bon lan ta xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lĕ r’văt be rong. Aơ jêng trong mĭn kan mhe suy kơl âk r’năk tâm xă n’sĭt tay prăk rêl tâm nau pah kan, hao tay nau rêh.
 • Bu nuyh Tày xă Quảng Hòa r’gâl nau mĭn pah kan bư mir jan ba
 • 26/06/2020 15:00
 • Xă Quảng Hòa (Dak Glong) gĕh 193 r’năk bu nuyh Tày đah 787 bu nuyh bon lan rêh gŭ. Nau r’gâl nau pah kan bư mir jan ba, nti ôp nau bên bu nuyh kan lor, bư tĕng nau ntĭm khoa học kĩ thuật, dŏng ăp ntil tơm, mpô mpa mhe rong tăm lĕ bư plăch r’gâl uĕh tâm nau rêh bơh bu nuyh Tày.
 • Kĩ thuật sŏk suăn ndrŭng brai
 • 18/06/2020 13:52
 • Suăn ndrŭng brai jêng ntil lôch bơh nau kan tăm dâu rong ndrŭng brai. Suăn ndrŭng brai uĕh hĕ mô tĕng mpa he ân ndrŭng sa, kĩ thuật mât rong ndrŭng n’hanh mih nar lah hôm dơi bu tĕng kơp di kĩ thuật sŏk suăn ndrŭng brai.
 • Bu nuyh bư mir nchŭn n’hâm suan mât mray tơm tiêu
 • 18/06/2020 13:49
 • Ta mông abaơ, tâm lam n’gor mih âk nĕ gĕh âk tơm tiêu ŭch ngăn ma phân gơi jêng, ngăch têh. Yor nĕ bu nuyh bon lan nchŭn n’hâm suan pah kan mât mray gơi tơm tiêu mô gĕh tu ndrŭng sa yor bri mih.
 • Dak Nong tât yăn pĕ play sầu riêng
 • 11/06/2020 15:05
 • Lam n’gor abaơ gĕh rlau 2.500 hec ta neh tăm sầu riêng, gĕh pĕ rlau 10.000 tân. Ăp rnih sầu riêng gĕh sầu riêng e kăl e; ăp rnih mhe, săk rmĭt grăp jê gĕh Ri6, Thái ndrêh, Musang King…
 • Nau mbên tăm tơm play kroch đung ta neh yôk
 • 04/06/2020 10:50
 • Tăm êng tơm play kroch đung mô rĭ tăm ndrel ma tơm ca phê jêng du ntil nau pah kan bư plăch r’gâl ăp ntil tơm tăm n’sĭt uĕh tâm nau kan ma âk r’năk bu nuyh bon lan tâm n’gor. Tơm play kroch đung dơi tăm ndrel tơm ca phê bư trŭnh r’noh sui phân, tŏ dak, bư gĕh dak, ang nar, răm ma tơm tăm, băn neh gơi ca phê hao jêng…
 • Dak Wil pơk huy neh tăm tơm sa play
 • 21/05/2020 14:45
 • Ăp năm dăch abaơ, âk r’năk bu nuyh bon lan ta xă Dak Wil (Čư Jŭt) lĕ jănh r’gâl âk neh tăm mbo, tuh, bum blang mô hôm saơ jêng gơi tăm tay ăp ntil tơm sa play.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.