Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Che Nghĩa r’văt rdeh mpăr mât mray tơm tăm
 • 18/07/2019 14:56
 • Năm 2018, che Lê Trọng Nghĩa, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lĕ dŏng 500 r’keh prăk r’văt rdeh mpăr mô kâp gĕh bu nuyh bĭt gơi sui phân, krih dak si ndrŭng ân ma 30 hec ta tơm bầu gió tâm r’năk. Che jêng du huê bu nuyh kan mir tơm ta Dak Nong r’văt n’hanh dŏng rdeh mpăr mô kâp gĕh bu nuyh bĭt gơi bư mir jan ba.
 • Bư ndrŏng tă bơh sbrĭ ăp ntil tơm
 • 18/07/2019 15:01
 • Yor saơ âk bu ŭch r’văt ăp ntil tơm kông nghiệp gleh nar, tuh vanh ta xă Thuận Hà (Dak N’Soong) nĕ r’năk nô Nguyễn Văn Thành bư wâl sbrĭ tăm ăp ntil tơm tăch ma bu nuyh bon lan.
 • Nau jêng tă bơh nau kan rong sur ôch
 • 11/07/2019 14:12
 • Năm 2018, r’năk nô Y Phương (deh năm 1980), Bu Nong ta thôn Phú Lợi, xă Quảng Phú (Krông Nô) ntơm ndâk bư ndrung rong sur ôch.
 • Nguyễn Trọng Duy nsrôih tâm nau jêr blau nau wăng sa
 • 11/07/2019 14:12
 • Deh mô gĕh lap tâm ban ăp ma bu nuyh ba bă, gĕh nau ji rvĕn ntơm tâm ndul me, jâng mô blau hăn khă nĕ nô Nguyễn Trọng Duy ta thôn 2, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) lĕ n’hâm suan nsrôih nau jêr gơi bư ndrŏng, n’hao uĕh nau rêh.
 • Gĕh n’sĭt nao nao prăk yor rong djăr n’hanh sur
 • 27/06/2019 10:21
 • Yor gĕh âk bu nuyh ŭch r’văt sa ndơ sa kloh, lah, nô Nguyễn Kim Ðỉnh ta ntŏk gŭ 6, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) lĕ ruăh nau kan chiă rong djăr n’hanh sur gơi bư hao nau wăng sa tâm r’năk.
 • Bu ur bư drăp ndơ tăm kloh
 • 27/06/2019 10:21
 • U Lê Thị Kim Liên, thôn 17 xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) lah du huê bu nuyh bư mir jan ba uănh kh’lay nau kan bư drăp ndơ tăm kloh.
 • Dak N’Soong tăm tơm tiêu hữu cơ nâp phĭt ta nau kan
 • 13/06/2019 16:03
 • Jêh 3 năm pah kan Nau trŭnh 03/NQ-HU bơh N’qual ủy Dak N’Soong ta nau kan tăm tơm tiêu hữu cơ nâp phĭt tâm nau kan, tât abaơ n’qual lĕ ndâk bư mpeh tăm tiêu hữu cơ, tâm rnglăp đah bu nuyh tăm n’hanh bu nuyh rvăt, suy kơl n’hao tay prăk n’sĭt ma bu nuyh bon lan.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.