Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak Mil tât yan pĕ play sầu riêng
 • 17/08/2017 10:15
 • N’qual Dak Mil gĕh rlau 300 hec ta sầu riêng, tăm âk ta xă Ðức Mạnh, Dak R’la, Dak Găn. Yor di uĕh ma neh nti, bri siăl, sầu riêng Dak Mil kah ngăn, sa nhôt jêng du ntil play dơi bu gĭt tâm n’gor Dak Nong.
 • Bu nuyh bư mir Dak Mil gĕh âk play bơ
 • 10/08/2017 10:02
 • Dak Mil gĕh tâm 250 hec ta neh tăm bơ, tăm âk ngăn ta ăp xă Ðức Mạnh, Dak N’Drŏt, Dak Găn…, dơi bu nuyh bon lan tăm âk tâm vươn ca phê n’hanh tăm êng.
 • Ka han rmanh Nông Văn Pèng blau wăng sa
 • 03/08/2017 10:44
 • Năm 2004, che Nông Văn Pèng (deh năm 1947), ka han rmanh gưl 4/4, bu nong Tày ndrel ma r’năk du ta Cao Bằng hăn ndâk njêng nau rêh mhe ta thôn 8, xă Dak Ha (Dak Glong).
 • Che Ðiểu Bót blau bư mir jan ba
 • 20/07/2017 10:16
 • Ðah nuih nhâm gơih, nsrôih pah kan, ôp tĕng kơt nau kan, r’năk che Ðiểu Bót (deh năm 1960), Bu Nong ta bon Bu P’râng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) lĕ jêng du r’năk pah kan bư mir jan ba blau.
 • Chăm mray tơm tiêu ngul yan bri mih
 • 13/07/2017 10:31
 • Ngul yan bri mih, dak iăng tâm neh n’hanh dak tâm dâng neh hao prêh, bư neh jêr sơh, nĕ tơm tiêu ngăch ngăn ôm reh. Yor nĕ, he koai trong dak hoch, mô ân dak iăng tâm đang tiêu tăm.
 • Tăm quýt ndrel ma ca phê n’hao tay prăk n’sĭt tâm nau kan
 • 06/07/2017 14:37
 • Tâm năm 2012, che Nguyễn Cửu Hoàng Khanh, ta thôn Nam Trung, xă Nam Ðà (Krông Nô) sŏk rnih tơm quýt sĭk tă bơh Ðồng Nai tăm ndrel tâm đang ca phê huy 0,3 hec ta. Yor nsrôih joi ôp, tĕng kơt di khoa học kĩ thuât tâm nau kan, đang quýt bơh r’năk jêng ngăn, iê tu ndrŭng sa n’hanh play na nao tâm năm. Lah nĕ, mir tăm ca phê ât jêng đâng, play âk rlau tăm êng ca phê.
 • Nau ntĭm chăm ca phê yan bri mih
 • 29/06/2017 10:20
 • Tĕng M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba – N’hao nau rêh bon lan, lam n’gor abaơ gĕh rlau 125.000 hec ta ca phê, tâm nĕ ca phê lĕ play rlau 112.000 hec ta.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.