Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Che Ðiểu Tùng gĕh n’sĭt tâm nau kan 250 rkeh prăk du năm
 • 08/06/2017 13:48
 • Ðah 2 hec ta neh, che Ðiểu Tùng ta bon Dak R’Moan, xă Dak R' Moan (Gia Nghĩa) tăm ăp ntil tơm tăm zŏ năm gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan. Năm 2000, che mray uĕh rlau 2 hec ta neh tăm tơm điều, sreh lơi ăp n’kĭng mô gĕh âk play gơi tăm 2.000 tơm ca phê.
 • Bu nuyh kan mir xă Nâm N’đir tăm ăp ntil tơm tăm gleh nar
 • 08/06/2017 13:48
 • Xă Nâm N’đir (Krông Nô) gĕh dăch 1.000 r’năk bu nuyh Dao đah rlau 4.000 bu nuyh, gĕh rlau 50% bu nuyh bon lan lam xă. Bơh đah nsu n’hanh ndơp dŏng ăp ntil rdeh bư mir jan ba, bon lan Dao uănh kh’lay nau kan tăm ăp ntil tơm gleh nar gơi trŭnh nau roh hoăch yor trôk nar mô uĕh, rnoh ndu ndơ gĕh tăm rgâl rnoh kh’lay n’hanh mô hôm uĕh neh ntu…
 • Sbrĭ grăp tơm tăm kơp di VnSAT gơi dŏng tăm tay tơm ca phê mhe
 • 25/05/2017 09:48
 • Abaơ, tâm lam n’gor gĕh 5 ntŭk kơp sbrĭ rnih ca phê kơp di tĕng kơt Nau kan VnSAT (Nau kan plăch rgâl nau bư mir kan ba ĭt khĭm ta Việt Nam yor Wâl prăk Lam ăp bri dak kơl) lĕ dơi M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh N’hao nau rêh tâm bon lan pă sam bŭt kơp. Nau kan aơ gơi pă rnih tơm tăm uĕh dŏng tăm tay tơm ca phê mhe tâm lam n’gor.
 • Bu nuyh bu ur Dao tăm tơm sa play njŭng ta neh Nâm N’đir
 • 25/05/2017 09:48
 • Năm 2012, yuh Ðặng Thị Lan, bu nong Dao ta thôn Nam Tân, xă Nâm N’đir (Krông Nô) mĭn jêh rĭ koh lơi tơm ca phê mô hôm gĕh âk play gơi rgâl tăm tơm quýt sĭk. R’năk yuh kai tay rlau du hec ta neh yôk mô uĕh, koai dăch tât du sào ntu ka n’gâng dak; nkra trong tŏ dak… tăm rlau 400 tơm play quýt sĭk.
 • Ðiểu The rklaih nau rêh o-ach yor dŏng prăk manh pah kan uĕh
 • 16/05/2017 09:08
 • Năm 2012, yor dơi kơl ân manh prăk sŏk iê prăk kon ân ma r’năk bon lam mpôl rnoi iê bu nuyh, nô Ðiểu The ta bon Ol Bu Tung, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) lĕ manh prăk wâl prăk 50 r’keh prăk, dơi kơl sŏk iê prăk kon 8%. Che dŏng prăk manh tăm ca phê ta neh tăm tơm điều.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.