Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon lan Dao tăm ca phê 4C, n’hao rlau âk play
 • 28/04/2017 14:44
 • Ntơm năm 2013, 170 rnăk bon lan thôn Ðức Bình, xă Ðức Mạnh (Dak Mil) tĕng kơt nau kan tăm ca phê nâp phĭt tĕng nau kan kơp di 4C (nau kan ndrel ân phung tăm ca phê lam ăp bri dak).
 • Tăm tơm sa trau VietGAP gĕh n’sĭt âk rhiăng rkeh prăk ăp năm
 • 21/04/2017 10:31
 • Ntơm năm 2009 tât abaơ, rnăk yuh Bùi Thị Lâm, thôn Tân Lợi, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) tăm tơm sa trau ta neh huy dăch tât 0,6 hec ta đah ăp ntil tơm sa trau tâm ban: tơm n’ha sa trau (sa lat, kải ăp ntil) tơm tăm sŏk play gâm trau (rpŭng, tuh cove) n’hanh n’ha bô (siâm, ngò).
 • Tâm rnglăp tăm tơm sa trau ta Ntŭk kan ndrel Phú Nông
 • 13/04/2017 14:15
 • Ðah nau kan ndrêl tă bơh ăp phung kan gĕh nau ŭch kan tăm tơm sa trau ndrel, nau kan Ntŭk kan ndrel Phú Nông sĭt tăm tơm sa trau ta xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) pah kan uĕh ngăn, suy kơl n’hao tay prăk n’sĭt, njêng trong hăn nâp knơm ma ăp bu nuyh kan.
 • Y Sem nsrôih pah kan bư ndrŏng
 • 13/04/2017 14:15
 • Ðah nau gơih, nsrôih, ŭch ôp nti, rnăk che Y Sem, deh năm 1972, mpôl rnoi Bu Nong, ta bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ jêng rnăk pah kan bư mir jan ba blau.
 • Bu nuyh bon lan bon Bu Prâng rgŭm tăm ba lŏ bôk yan mih
 • 07/04/2017 14:56
 • Bon Bu Prâng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) gĕh 15 hec ta neh tăm ba lŏ. Yor rơm gĕh ơm rnih ba, buh sui, dak bêng âk n’hanh gơi n’gang dak bŭk ba tâm yan bri mih, abaơ, bon lan mpôl rnoi Bu Nong tâm bon dôl n’hâm pah kan kaih neh lŏ, koai trong bong dak hoch, krih dak si ân gĭt kloh ka man n’hanh rơm srih tăm ba lŏ ân di yan. Ăp rnih ba dơi bu nuyh bon lan tăm yan aơ lah gĕh rnih ba VT404, RVT.
 • Gĕh n’sĭt uĕh tâm nau pah kan yor tăm tơm tiêu nâp phĭt
 • 16/03/2017 10:37
 • Năm 2016, dơi Ntŭk kan n’hưch bư mir jan ba – M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh n’hao nau rêh bon lan n’gor ntĭm, rnăk nô Nguyễn Ðình Tường, gŭ ta thôn 15, xă Dak Wer (Dak R’lâp) tĕng kơt gơi tăm tơm tiêu ân nâp phĭt tâm nau kan.
 • Tăm prit Dole Philippines ta Dak Wer
 • 10/03/2017 09:48
 • Abaơ, tâm lam xă Dak Wer (Dak R’lâp), gĕh âk rnăk bon lan rlong tăm tơm prit n’hanh gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan tăm prit Dole, dơi bu sŏk ntơm ta Philippines.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.