Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu ndăm Dương Minh Miên nsrôih hao nau wăng sa
 • 21/01/2021 10:42
 • Dương Minh Miên (deh năm 1992), bu nuyh Tày ta thôn 3, xă Dak R’măng (Dak Glong) lĕ nau ngăch tâm nau pah kan, pah kan uĕh tĕng nau kan sŏk gleh rong jong, blau têm nkrem prăk rêl.
 • “Tơm tăm lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach” ta Quảng Khê
 • 21/01/2021 10:40
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, xă Quảng Khê (Dak Glong) lĕ ndâk âk ntil nau pah kan bư mir jan ba gơi lâm nau ji ngot, trunh nau rêh o-ach ân ma bu nuyh bon lan. Tâm nĕ, nau kan tăm tơm dâu rong ndrŭng brai lĕ n’sĭt uĕh tâm nau kan, sâm kơl âk r’năk bon lan tâm xă klaih nau o-ach ji ngot.
 • Krông Nô ntơm srih tăm yăn đông xuân
 • 07/01/2021 09:54
 • Krông Nô lah du n’qual tăm âk ntil tơm tuh vanh ba mbo tâm n’gor. Tâm yăn đông xuân 2020 – 2021, lam n’qual Krông Nô gĕh srih tăm rlau 4.490 hec ta tơm tăm gleh nar. Tâm r’noh aơ, gĕh tâm 2.000 hec ta ba lŏ, 1.500 ha ta mbo, bă bă nĕ lah bum prŭm, rpuăl, tuh vanh ăp ntil…
 • N’sĭt âk prăk yor tăm tơm djăm bây klôt
 • 24/12/2020 13:54
 • Nô Trần Văn Thắng, deh năm 1990 ta xă Thuận Hà (Dak N’Soong) gĕh n’sĭt âk r’me prăk yor tăm tơm diăm bây klôt. Tĕng nau kan aơ, ăp năm nô tăm 2 – 3 tâ tơm diăm bây klôt ta neh manh huy 2 hec ta.
 • Bu nuyh bư mir Gia Nghĩa rơm kao tăch tết
 • 17/12/2020 10:00
 • Tĕng N’gâng kan Ntĭm bư mir jan ba bon têh Gia Nghĩa, neh tăm kao tâm lam bon têh abaơ gĕh rlau 50 hec ta. Tâm nĕ, dơi bu tăm âk ta ăp phường Nghĩa Phú, Nghĩa Ðức, Quảng Thành n’hanh xă Dak Nia.
 • Ka han rmanh Dak N’Soong tâm rlong pah kan bư mir jan ba
 • 10/12/2020 10:14
 • N’gâng kan Ka han rmanh n’qual Dak N’Soong abaơ gĕh 2.068 hội viên. Ăp n’gâng kan tâm lam n’qual lĕ jă đă hội viên n’hao tĕng nuih n’hâm pah kan “ka han Che Hồ”, nsrôih pah kan, tĕng kơt nau ntĭm khoa học, kông nghệ lăp tâm nau pah kan.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.