Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Tlam Kbuôr - Du njăr săk pah kan ma kăch mạng

28/03/2019 14:22 G3T+7

Y Tlam Kbuôr (Nguyễn Sỹ Lâm) lah du huê kan bộ gĕh âk n’hâm soan pah kan ma kăch mạng n’hanh nai dak si bu nuyh R’đe yor Prăng ntĭm nti lôch Wâl sam bŭt Ðại học Y khoa Hà Nội (1955).

Wâl sam bŭt Ðại học Tây Nguyên, ntŏk che Y Tlam Kbuôr bư Kô ruanh nai ntĭm ntơm gĕh tơm năm 1977 -1983. Ảnh tư liệu

Che deh năm 1925, ta bon Êa Huê, xă Êa Kao, bon têh Buôn Ma Thuột (Dak Lak). Năm 1939, che pah kan tâm lơh bơh ăp nai ntĭm n’hanh kon se nti sam bŭt wâl sam bŭt gưl I Prăng ta Buôn Ma Thuột. Năm 1945, che hăn pah kan ăp ntil nau kan tâm lơh gơi sŏk lơi Buôn Ma Thuột; hăn bư ka han tâm lơh tâm n’gor. Ta nau pah kan ma kăch mạng Y Tlam Kbuôr pah kan uĕh ngăn ăp ntil nau kan dơi bu jao gĕh Kô ruanh nai dak si săm ka han, Kô ruanh wâl dak si, Kô ruanh Wâl sam bŭt ntĭm bư nai dak si… Năm 1977, che dơn nau kan mhe lah bư Kô ruanh Wâl sam bŭt Ðại học Tây Nguyên. Y Tlam Kbuôr dơi bri dak r’nê âk grat Huân chương, Huy hiệu, Huân chương…. Che Y Tlam Kbuôr roh năm 2008.

Hồ Mai (t.h)

870
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.