Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Thuyên Ksơr

30/09/2021 16:36 G9T+7

Y Thuyên Ksơr tsinhv muôx bê hu Ksơr Yroa, zus shông 1945, minhx cxưx M'nông, kuz tsêr nhoz jos M’nang Dơng, xar Yang Mao, hênhx Krông Bông, xênhr Đăk Lăk. Tsi tâu muôx 16 shông, zơưv tưz tơưv ntơưv chuôz zis môngl uô cach mangx. Ntơưv xênhr đôix Đăk Lăk, zơưv lo xair môngl uô Ban An ninh B5, môngl uô An ninh H9 (Krông Bông)…

Shênhv đuôz Anh hungx, liex sir Y Thuyên Ksơr

Y Thuyên cênhz đôngx đôix nhoz cênhz cơ sơv, ntâus ntâus chuôv uô nênhs fêv nyai tangs. Tov kangz făngz kangz têz zaiv phongr, chor hoax đôngx tir tangr chinhr cuênx cach mangx ntơưv tsov cưv Fulro uô trâu tinhx hinhx an ninh tsinhz chei phiv li. Y Thuyên đrul vai tsox zos Trươngv phongx PA16 Công an xênhr Đăk Lăk tưz cênhz đôngx đôix nhoz cơ sơv ntâus lơưr Fulro. Hur chuôv ntâus hênhr yangx đrul 50 tus Fulro muôx fov trâu nuz 18/2/1977 (xaz 2 Tsaz Nguyên đán) ntơưv hênhx Krông Păk, Y Thuyên cênhz đôngx đôix anh jungr ntâus tsangv. Thâuv fov đeik muôl txưr, tix lâul xuôl cênhz tơưz fov haz têk khôngz ntâus tuôs ntâu tus fulro txus thâuv pangz tu nro. 16 shông uô hâux lưv, ntâus tsangv ntơưv trôngx qơư Tây Nguyên, Y Thuyên muôx ntâu thanhx tich haz chiênr công tiv zix; pangz đăngs jul trâu ntâus tsangv chơưv têz qơưs ntơưv minhx cxưx, ntâus lơưr nênhs tov đrâu tuôx tsinhz têz qơưs, chia têz qơưs tax tul. Shông 1995, Y Thuyên lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv. 

Hồ Mai (t.h)

341
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.