Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Thuyên Ksơr

30/09/2021 16:36 G9T+7

Y Thuyên Ksơr hôm gĕh săk moh lah Ksơr Yroa, deh năm 1945, bu nuyh Bu Nong, ntŭk deh ta bon M'nang Dơng, xă Yang Mao, n'qual Krông Bông, n'gor Dak Lak. mô hŏ tât 16 năm, che lĕ pah kan ma kăch mạng. Ntơm bơh N'gor đội Dak Lak, che dơi bu dăp pah kan ta Ban An ninh B5, jêh rĭ An ninh H9 (Krông Bông)...

Rup Nô hăt janh, ka han săn săk Y Thuyên Ksơr

Y Thuyên n'hanh băl păng uănh nê nê nô nau gĕh tâm bon lan, tâm lơh bư ka han bu klach. Jêh dơi tâm lơh ta mpeh Nam, nô nau lơh n'gâng kan kăch mạng phung Fulro bư nô nau đăp mpăn chính trị gĕh âk nau jêr jŏk. Y Thuyên đah nau pah kan lah Kô ruanh jrô PA16 Kông an n'gor Dak Lak n'hanh ma băl hăn tâm bon lan lơh phung Fulro. Ta tâ tâm lơh ma 50 bu nuyh Fulro gĕh phao lơ 18/2/1977 (lơ 2 Têt Nguyên đán) ta n'qual Krông Păk, Y Thuyên n'hanh ma băl păng mô klăch tâm lơh lĕ n'hâm suan. Yor phao păng iơh, nô dŏng n'gâr phao n'hanh ti dơm tâm lơh ma phung Fulro tât ta khĭt. 16 năm pah kan, tâm lơh ta neh ntu Tây Nguyên, Y Thuyên gĕh âk n'hâm suan kơl pah kan tâm nau kh'lay; sâm kơl n'hâm suan tâm mô ân bu pit bri dak, lơh mprơh phung bơh tach tât pit bri dak, bư gĕh nau đăp mpăn uĕh lăng tâm nau rêh. Năm 1995, Y Thuyên dơi bri dak kơp nau moh Nô hăt janh Phung ka han Tâm lơh Bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

340
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.