Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Nuê Buôn Krông - nênhs trir thưc tiv zix ntơưv minhx cxưx Ê đê

14/03/2019 14:41 G3T+7

Y Nuê Buôn Krông zos tuz ntơưv nênhs nô lês jos Kô Siêr, tsưr tux trươngv Ama Thuôx. Thâuv zâu, Y Nuê lo nênhs Phangz Cir ntêl môngl cơưv Tsêr Phap – Êđê.

GS. Nguênr Air Phương (Y Nuê Buôn Krông) zos viêns trươngv xuz thơưx hlo ntơưv Viêns vês sinh dix têr Têi Nguên

Y Nuê ntơưv nênhs txangx muôl tưz tar iz lênhx trâu saz ntơưv jas biêuv tinhx cuôs hlôngr Công sưr Sabachie haz phong tsox nhiav têz qơưs. Trơưs phênhz tsov cưv, tix lâul tsinhv uô thư cir Viêtx Minh ntơưv pơưk trir thưc minhx cxưx Ê đê uô hâux lưv kruôzhu pêx xinhv. Cach mangs hli Ziv shông 1945 tar, lênhx y sir 22 shông Y Nuê Buôn Krông lo phênhz hâux lưv hur Ban cangr phus tsach tsêr khu moz xênhr haz zos wiv viên WBPX zaiv phongr yaz hlo xênhr Đăk Lăk. Txix shông 1946, Y Nuê môngl cxuô nro chor qơư ntâus tsangv miênx Trung haz Têi Nguên đrul vai tsox y sir môngl khu moz tsuô tuz tros. Y Nuê tov kangz tuz zos Zor sư, cưs yuôx Nguênr Air Phương, Viêns trươngv Viêns Vês sinh dix têr Têi Nguên. Bê hu uô Nguênr Air Phương zos zuôr trơưs bê lanhr tus Nguênr Air Quôc chia uô puv saz nhiav têz qơưs. Zor sư Y Nuê lo Têz qơưs khơưs côngz bê saz muôx grê Cưs yuôx pêx xinhv haz ntâu huân chương, hui chương,… 50 trơưs Đangv, tsês tangs nro siv nênhx tsuô y têr, Y Nuê Buôn Krông xưngr đangr zos iz hur chor trir thưc xuz thơưx ntơưv cxuô minhx cxưx Têi Nguên.

Hồ Mai (t.h)

878
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.