Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Ngông Niê Kđăm - Bu nuyh gĕh âk nau pah kan uĕh bơh ăp bu nong Tây Nguyên

25/03/2019 16:22 G3T+7

Y Ngông Niê Kđăm (1922 - 2001) deh ta n’qual Čư M’gar, n’gor Dak Lak ta du r’năk gĕh mê mbâ bư mir jan ba n’hanh ơm tĕng nau ntĭm kăch mạng.

Rup Y Ngông Niê Kđăm

Ntơm năm 1930 -1936, che tĕng nti sam bŭt ta Wâl sam bŭt Prăng - R’đe ta bon têh Buôn Ma Thuột; pah kan ntĭm gai kon se nti sam bŭt tâm lơh ma phung m’hĭk sa n’hâm soan kon se nti sam bŭt, đă dăn hao âk mông nti, đă bu nti nau jrong rnoi… Ntơm năm 1937-1940, che nti ta Wâl wâl sam bŭt Thành chung Quy Nhơn, pah kan ntĭm trong kan ân ma kon se, nti nau Yuăn n’hanh nau pah kan mbơh hưn play sam bŭt bri dak… Ntơm năm 1942 - 1945, che nti y sĩ ta Wâl sam bŭt Y khoa Ðông Dương ta Sài Gòn n’hanh dơi bu r’nglăp pah kan rŏng ma bri dak, nau pah kan Việt Minh, jă đă bu nuyh bon lan dâk tâm lơh ta n’gor Dak Lak. Năm 1945, che dơi bu ruah pah kan bư Groi Kô ruanh UBBL kăch mạng n’gor Dak Lak. Jêh dơi tâm lơh Kăch mạng Khay Pham, che dơi bri dak jao âk nau pah kan kh’lay, ta nau kan Hậu cần, Y, Ntĭm sam bŭt… Ðah n’hâm soan ma nau kan kăch mạng bu nong, che lĕ dơi Ðảng n’hanh Bri dak kơp kah gĭt n’hanh r’nê: Grat Dơi tâm lơh tâl Bar, Grat kah gĭt 50 năm Ðảng, Nai ntĭm sam bŭt Bu nuyh bon lan…

Hồ Mai (t.h)

952
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.