Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Grê jông zangv nox hnuz Tsaz Poz cưs ntơưv nênhs Côngr

23/08/2018 14:59 G8T+7

Nênhs Côngr nhoz Lai Châus, hnuz tsaz ntơưv chor nênhs nuôr chuôz tsuô thâuv chiv poz cưs tưz sâu tangs, tưz zos hnuz tsaz zov chênhr hlo hur shông, hu uô Tsaz Poz cưs.

Tsuv mor côngv tsưr xinhz, pus zơưs hnuz tsaz Poz cưs ntơưv minhx cxưx Côngr

Tsuv mor côngv ntơưv trôngx côngv tsinhv chia pov haz uô tsâus tsuô tsưr xinhz, pus zơưs. Tsuv mor đrul ntâu zangv nox truênx thôngr, uô tsuô hương vix hnuz tsaz Poz cưs cxangz cxix cxuô. Lêr vâts côngv muôx: Mor poz cưs, par poz cưs, greix buô, greix keiz, ndêz hangr jôngr, trâuz hangr jôngr, jâuz blôngx tâuz haz 12 tus trâu tso sâuv tsuv mor tươngx trưng tsuô 12 hli hur shông haz 12 tus tsax. Tus trâuz muôx gr   zos tus tsax por vêv kôngz lông. Thâuv nôngz poz cưs tsêz hur kangr, tuôx câuk, nangs nôngl, nangs nduôr tuôx cxuôv hav, trâuz zuôr xuôs oz tus chiax teik lơưr chor tsax cxuôv hav ntơư.

Hồ Mai (t.h)

418
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.