Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Jut H’Wing - Tus nhuôs ưu tur ntơưv minhx cxưx Ê đê

20/12/2018 10:32 G12T+7

Y Jut H'Wing shang shông 1888 ntơưv jos Krăm, xar Ea Tiêu, hênhx Krông Ana, xênhr Đăk Lăk. Thâuv zâu, zơưv zos shuv xinhz Tsêr cơưv cxênhx I Phap – Rađê Buôn Ma Thuôx, uô kangz môngl Huêr cơưv trung hocx. Cơưv tar, zơưv tuôv xênhv lus tsêr cơưv Phap - Rađê chia kra ntơưr. Zos los six coz lus Phap, Y Jut cênhz fôngx zưs xưs li Y Ut, Y BLul nrar kâur tưs La tinh haz vânx Ê đê sâu bôs bê ntơưr sâu Ê đê nhis nuôr.

Făngz tov đrâu fông ntơưr ntông jông lus theix zor Y Jut tso hur bov tangx xênhr Đăk Lăk

Thâuv ntơư, viên công sưr Phap bê hu Sabatier lo zos chei cangr thangx tsangv Têi Nguên, chuv trương “Angr Têi Nguên ntơưv nênhs Têi Nguên” chia krôngz tsâus jul nênhs Têi Nguên haz tsinhr tinhv tsi khênhr nênhs tov đrâu tuôx Đăk Lăk. Chei txưr li nuôr uô Têi Nguên xưs li kuôl hlo făngz tov đrâu… Zơưv haz Y Ut bir mâts tsov cưv lưx lươngs zuôr tuô viên Công sưr nuôr tangz sis tsi tar. Kangz shông 1925, zơưv tâps hơp chôngz lênhx shuv xinhz haz zor viên Tsêr cơưv Phap – Rađê côngv biêuv tinhx tsi ziz Sabatier, xang thư tur cor saz fêv ntơưv viên Công sưr nuôr môngl cxuô kror qơư, tsinhr cuôs Sabatier tsuv tsir môngl đhâu Đăk Lăk. Zơưv tuôs shông 1934, bê zơưv lo hu tsuô cêr haz ntâu tsêr cơưv nhoz Đăk Lăk haz Đăk Nông.

Hồ Mai (t.h)

1,509
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.