Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Jut H’Wing – Bu nuyh gĕh âk nau blau bơh bu nong R’đe

20/12/2018 10:32 G12T+7

Y Jut H’Wing deh năm 1888 ta bon Krăm, xă Ea Tiêu, n’qual Krông Ana, n’gor Dak Lak. Hôm e kon se, che lah kon se nti sam bŭt Wâl sam bŭt gưl I Prăng – R’đe Buôn Ma Thuột, jêh rĭ hăn ta Huế nti wâl sam bŭt gưl II. Jêh lôch nti, che dăn sĭt ta wâl sam bŭt Prăng – R’đe gơi ntĭm sam bŭt. Yor blau nau Prăng, Y Jut n’hanh băn nti Y Út, Y Blul joi uănh play sam bŭt La tinh n’hanh nau nchih R’đe gơi njêng play sam bŭt nchih R’đe tât abaơ.

Lơp sam bŭt tă bơh tơm si kh’lay nchih nai ntĭm Y Jut ta wâl mât mray drăp ndơ kal e n’gor Dak Lak

Mông nĕ, viên kông sứ Prăng moh Sabatier dơi jao uănh gia mpeh Tây Nguyên, tĕng nau kan “Neh Tây Nguyên bơh bu nuyh Tây Nguyên nơm” gơi jă đă bu nuyh Tây Nguyên mô ân bu nuyh tă bơh ntŏk êng hăn rêh ta Dak Lak. Nau ding aơ bư Tây Nguyên tâm n’khah đah ma ăp n’gor bơh tach… Che n’hanh Y Út pôn pơk nau kan ŭch bư n’khĭt Kông sứ aơ khă nĕ lah mô dơi. Lôch năm 1925, che kuăl jă âk kon se nti sam bŭt n’hanh nai ntĭm Wâl sam bŭt Prăng – R’đe hăn rŏ trong lah nau kan mô uĕh tă bơh Sabatier đă du ta Dak Lak. Che khĭt năm 1934, săk che dơi bu moh bư săk trong hăn n’hanh âk wâl sam bŭt ta Dak Lak n’hanh Dak Nong.

Hồ Mai (t.h)

1,641
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.