Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Blôk Êban - Lênhx tươngr huênx thoais ntơưv thangx tsangv Têi Nguên

28/02/2019 14:01 G2T+7

Thiêur tươngr Y Blôk Êban zus shông 1921, ntơưv jos Chư Dluê, xar Hoax Xuân, đrôngl Buôn Ma Thuôx, xênhr Đăk Lăk.

15 shông, Y Blôk Êban mangl Phangz Cir ntêl môngl uô tuz tros hnangr khâuz ndơưk njuôz jur tsêr tưx Buôn Ma Thuôx. Ntơưv hnuôr, zơưv lo njiz iz cxa hnênhs cxuv tsinh chei haz lo thangv kra, pâuz lir tươngv cach mangs. Hnuz 22/8/1945, zơưv tưz ntâus thơưx trung đôis tuz tros khâuz ndơưk njuôz hlôngr tangs cis hơưv qix ntơưv chinhr cuênx bux nhinx cưs phat xit Nhâts cxiv tsang uô jas mit tinh pangz cach mangs haz tsinhz chinhr cuênx lus tsuô pêx xinhv. Zơưv lo môngl côngv Wiv ban lâm thơix ntơưv xênhr Đăk Lăk.

Shênhv Thiêur tươngr Y Blôk Êban thâuv tsinhv chiax

Shông 1954, zơưv tâps cêt môngl Kâuv têz haz lo njiz Lâul Hôx, Đais tươngr Vor Nguyên Giap; lo cxangz nzir lir tươngv cach mangs. Shông 1960, zơưv tror lus Têi Nguên, uô Phor Tư lênhs môngl txus muôx Chei Tư lênhs Cuân khu VI. Shông 1974, zơưv lo khơưs ndê cuân hamx Đais tar, uô Tsuv tinhx Wiv ban tuz tros cangr xênhr Đăk Lăk. Hli 3/1975, cênhz đrul chor đơn vis bôs đôis, Y Blôk Êban chox kra tuz tros haz cxuô minhx cxưx xênhr Đăk Lăk tuô fov ntâus haz uô tsưr cangr tangs nro thix xar Buôn Ma Thuôx. Tax tul tror lus, zơưv lo tsang uô Tsuv tinhx Wiv ban pêx xinhv xênhr 1982, zơưv lo cxangz cuân hamx Thiêur tươngr, zos thơưx lênhx tươngr ntơưv thangx tsangv Têi Nguên. Zơưv pôngz tsuô hnuz 13/1/2018..

Hồ Mai (t.h)

1,442
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.