Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Blốk Êban – Kô ruanh bơh bri yôk mpeh Tây Nguyên

28/02/2019 14:01 G2T+7

Thiếu tướng Y Blốk Êban den năm 1921, ta bon Čư Dluê, xă Hòa Xuân, bon têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak.

Năm 15 năm, phung Prăng nhŭp Y Blốk Êban bư ka han troi ndrêh chiă ndrung ta wâl ndrung Buôn Ma Thuột. Ta aơ, che tâm mâp ma du huê bu nuyh bu krŭng kan chính trị n’hanh dơi bu mbơh hưn, tĕng kan kăch mạng. Lơ 22/8/1945, che leo trong trung đội ka han troi ndrêh bư tâ mbăh siăm yor phát xít Nhật njêng jêng tâ mĭt tinh tĕng kăch mạng n’hanh lơh sŏk lơi bri bon bu nuyh bon lan. Che dơi pah kan ta Ủy ban lâm thời Dak Lak.

Rup Thiếu tướng Y BLốk Êban hôm e rêh kal e

Năm 1954, che hăn ta Bắc n’hanh mâp Wa Hồ, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp; dơi ntĭm nau mĭn kan ma kăch mạng. Năm 1960, che pâ sĭt ta Tây Nguyên, bư kan Groi Tư lệnh jêh rĭ Kô ruanh Tư lệnh Quân khu VI. Năm 1974, che dơi bu n’hao grat jêng Ðại tá, pah kan Kô ruanh Ủy ban mât chiă ka han n’gor Dak Lak. Khay 3/1975, n’hanh ma ăp mpôih ka han, che Y Blốk Êban ndjôt bôk ka han n’hanh bu nuyh bon lan n’gor Dak Lak ndjôt phao tâm lơh sŏk lơi lĕ rngôch neh ntu Buôn Ma Thuột. Jêng dơi tâm lơh tâm su, che dơi bu ruah kan bư Kô ranh UBBL n’gor Dak Lak. Năm 1982, che dơi bu n’hao grat jêng Thiếu tướng, lah du huê tướng ntơm gĕh ta mpeh bri yôk Tây Nguyên. Che roh ta lơ 13/1/2018.

Hồ Mai (t.h)

942
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.